IFMA krönika

IFMA krönika

Idag ekar många kontor tomma. Hemarbete har blivit en ny norm för kontorsmedarbetare. Ledningsgrupper som funderar på hur deras organisationer ska bli framgångsrika ställer sig frågan – gör gårdagens arbetssätt oss framgångsrika imorgon?

Jag kommer fortfarande ihåg första gången jag var med och anordnade Nordic Workplace. Efteråt var vi väldigt glada – konferensen fick mer positiv feedback än någonsin tidigare och jag tänkte glatt – nu har vi hittat ett framgångsrecept. Då fick jag ett träffande tips inför nästa år som jag fortfarande har färskt i minnet: ”kör ni på samma upplägg igen kommer det inte att upplevas lika bra en andra gång. Det krävs nytänkande!”. Det är något som jag tagit med mig. I år har vi tänkt helt nytt! Både för att Covid har gjort att vi inte längre kan träffas allihop under samma tak och för att IFMA Sverige är en nytänkande organisation som snabbt ställt om och digitaliserat verksamheten!

I år har IFMA till exempel haft fler deltagare på digitala seminarium, nätverksträffar, paneldebatter och konferenser än någonsin tidigare. För mig visar det på behovet och värdet av att ta del av och dela goda exempel och nytänkande nu när vår bransch utvecklas snabbare än någonsin tidigare.

En nyligen genomförd studie av EY, med 702 medverkande företag, visar på vilka områden som ledande organisationer tänker nytt kring för att möjliggöra morgondagens arbete. Vad jag framförallt tar med mig är att tre av fyra arbetsgivare planerar medelstora till stora förändringar i de fysiska arbetsplatserna och fastighetsportföljerna. De har ställt sig frågan – kommer gårdagens arbetsplatser att stötta morgondagens arbetssätt? – och landat i att framtidens arbetsplatser och fastigheter kommer att fylla en ny roll.

För att möta nya förväntningar och behov har flera ledande organisationer redan börjat se över ett antal frågeställningar:

  • Bidrar vår arbetsplats- och fastighetsstrategi aktivt till den övergripande organisationens strategi?
  • Är vår vision och de resultat vi ska uppnå tydliga?
  • Har vi formulerat ett tydligt business case, både kvalitativt och finansiellt, för framtidens arbetsplatser?
  • Är vår organisation dimensionerad och har rätt kompetens för att adressera de nya utmaningarna och ställa om?
  • Arbetar vi tillsammans inom REFM, HR och IT för att möjliggöra morgondagens arbetssätt?
  • Har vi tagit ställning till hur våra policys ska se ut för hemarbete?
  • Hur ska vi arbeta med resor och mobilitet framåt?
  • Hur vi bygger kultur, tillhörighet och välmående vid distansarbete?
  • Har vi fått ledningen med oss?

Med dessa spännande frågeställningar inför det nya året vill jag passa på att önska en säker god jul och ett gott nytt år!

Victor Mannerholm Hammar
Ordförande IFMA Sverige, Director EY