Månadens profil

Månadens profil

Anton Fridh, arbetsledare på Café & Bistro på Livet Karolinska.

Pandemin påverkar oss alla på olika sätt, och då ser vi på IFMA att det är ännu viktigare än någonsin att uppmärksamma viktiga medarbetare och lyfta fram deras personliga perspektiv. Månadens profil var Anton Fridh, arbetsledare på Café & Bistro på Livet Karolinska, som vi fick äran att ställa några frågor till.

Vad gör du för att bidra till/skapa en trygghet på arbetsplatsen i den arbetsgrupp du tillhör?
Då våra kunder direkt jobbar med covid-19 är vår enhet extra påverkad utav pandemin, och bland våra medarbetare har det alltid funnits en oro kring hur covid-19 sprids i huset samt hur personalgruppen kommer påverkas av minskat gästantal. Genom att alltid vara påläst kring de restriktioner/regler som finns på vår enhet så kan jag svara på medarbetarnas frågor och funderingar som uppstår. Då kan jag även alltid ligga steget före och agera direkt kring nya restriktioner/regler som kommer. På arbetsplatsen har vi plexiglas där medarbetarna möter kunder samt tillhandahåller visir, munskydd och plasthandskar till personalen. Vi använder även pin-knappar som uppmanar att hålla avstånd och skyddsmaterial som skyddar oss och gäster. På så sätt uppnår vi bästa möjliga trygghet för alla parter. 

Hur tror du att dina arbetsuppgifter kommer påverkas/förändras 2021?
Jag tror och hoppas att inom en snar framtid, när en stor del av befolkningen är vaccinerade, att vår enhet kommer att öka i gästantal. Då kommer vi behöva öka personalstyrkan och produktion, samt se över rutiner. Det är något vi ALLA längtar efter! 

Vad ser du för utmaningar 
En utmaning är hur vi ska ställa om till det normala, till det som var innan pandemin. Kommer vi gå tillbaka till det normala? Eller kommer vi att fortsätta jobba med avstånd och max 4 personer vid varje bord. Är det det nya? Efter 2020 har vi sett hur sårbara vi är och att vi börjar tänka annorlunda. Utmaningarna kommer bero på pandemins lopp och vaccineringen. Kommer kunden vilja fortsätta med avståndsuppmaningar framöver när pandemin börjar tappa av och en stor del av befolkningen är vaccinerade eller är det historia och ska vi lägga det bakom oss och se framåt? Många intressanta frågor som jag tror ingen kan svara på förens den dagen är här, men oavsett kommer vi ha utmaningar framför oss kring hur vi vill ha det. 

Tack Anton för dina kloka tankar, och stort grattis till att ha blivit utvald till Månadens profil.