Praktikperiod 2 under våren för blivande Facility Managers

Praktikperiod 2 under våren för blivande Facility Managers

Till sommaren tar en klass med blivande Facility Managers examen från Affärshögskolan i Göteborg. Innan dess ska de göra sin sista praktikperiod (LIA) parallellt med att de skriver examensarbete. Praktiken pågår under vecka 6-21. Tanken är att de är på sin LIA-plats ca 4 dagar/vecka och skriver exjobb den femte. Men exakt upplägg kan diskuteras mellan handledare och studerande. 

Uppgifterna under LIA-perioden kan variera beroende på vilket företag det gäller, men typiska områden som kan beröras är exempelvis prognoser och kalkyler inom FM-verksamheten, behovsanalyser, strategier och förbättringar av FM-verksamheten, omvärldsbevakning och olika större och mindre projekt inom det aktuella verksamhetsområdet. 

Utbildningen är bred och omfattar exempelvis ekonomi, projektledning, fastighetsjuridik, säkerhet, krisberedskap och sårbarhet, upphandling samt operativ och strategisk FM.

Nästa startdatum för utbildningen är i augusti 2021 och anmäla öppnar 10 februari.

Här kan man läsa mer om utbildningen: https://affarshogskolan.se/utbildningar/facility-management/