IFMA krönika

IFMA krönika

Fortsatt är det många organisationer där ute som kämpar med utmaningarna som vi står mitt i och har framför oss. Många funderar på hur arbetsplatsen kommer att se ut, varifrån kommer man att jobba, vad innebär det för oss inom FM? 

Jag själv läser på om vad andra gör, olika forskningsrapporter om vilka kontorstyper som är bäst, konsekvenser osv, försöker att hänga med i alla rapporter efter bästa förmåga. Naturligtvis finns inga enkla svar på hur framtidens arbetsplats kommer att se ut. Vare sig det gäller kontor, industri eller någon annan bransch.

Jag har märkt att oavsett vilken väg eller rapport man tror på, så är det samarbetet mellan funktioner/tjänsteområden/leverantörer som kommer att vara nyckeln till framgången för en bra och effektiv arbetsplats. Ödmjukheten inför varandras kompetens och förmågan att lyssna in på kulturen. 

Just samarbetet är något som många av oss verkligen vill ha, men som kan vara svårt att få effektivt i traditionella affärsmodeller och organisationer. För att skapa vår gemensamma workplace experience, som så många strävar efter, behöver vi  fortsätta att vara på okänd mark. Precis som nu där vi inte har full kontroll på vad som kommer att hända framgent och därmed måste vi lita på varandra och arbeta tillsammans. I flera av de relationsbaserade avtal jag har jobbat med har just detta varit nyckeln, affärsmodellen som verkligen stödjer samarbetet och där vi tillsammans skapar Win-Win situationer där vi alla vinner. Inte minst våra gemensam kunder. 

Samarbetet där vi inkluderar varandra och tar tillvara på varandras olikheter brukar oftast skapa bra förutsättningar för en leverans, speciellt när inga givna svar finns. En grundsten i samarbetet är att våga lita på varandra, lita på varandras kompetens och jobba mot samma mål. Inte bara samma mål ibland, eller delvis, utan samma mål för alla oavsett roll. Det ser jag skapar ett högt värde för våra gemensamma kunder. 

”Trust the process and trust each other” är något som jag verkligen har lärt mig och tar med mig i framtida utmaningar. 

Mikael Wasell Ledamot IFMA