Ny guldpartner – Planons plattform redo för framtidens kontor

Ny guldpartner – Planons plattform redo för framtidens kontor

 Ny guldpartner:Efter två år tar Planon Nordics steget från att vara IFMA Sveriges silverpartner till att bli en av våra exklusiva guldpartners. Planons innovativa mjukvarulösningar för integrerade arbetsplatser (IWMS) och övriga FM-applikationer anses vara en av de globalt ledande plattformarna i branschen. Tack vare flexibilitet och multikompabilitet är Planons system redo för de förändringar som följer av pandemin och den accelererande övergången till nya arbetssätt.

”Från stabilitet till variabilitet… I och med Covid-19 har förändringarna av arbetsplatsen påskyndats. Vi ser i ett bredare perspektiv att folk kommer att återvända till arbetsplatserna eftersom vi vill och behöver träffas, men det kommer kanske inte att ske fem dagar per vecka. Därmed uppstår nya arbetsplatsfrågor – vi behöver verksamhetsstöd på ett nytt sätt. Planon ser det som mycket viktigt att i samarbete med kunderna föra en omfattande diskussion om detta, eftersom utvecklingen påverkar både fastighetsägarna och FM-organisationen.” 

Wessel Bronstring är Operations Director på Planon Nordics AB i Göteborg. Tillsammans med Victoria Einarsen Westvik, Field Marketing Manager, analyserar de här de frågor som påverkar FM-branschen i Norden och globalt.

”Pandemin har lyft fram nya frågor, som till exempel under IFMA:s paneldiskussion om mental hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Grundproblemen går tillbaka till arbetsplatsstrategin – passar alla lösningar för alla? Vi har i vissa fall fyra olika generationer på samma kontor. En del individer är vana att använda appar och de verktyg som krävs för ett lyckat distansarbete, medan andra känner sig obekväma och främmande”, konstaterar Victoria.

”I många andra länder ser vi samma trender med ökat hemarbete och flera digitala hjälpmedel, men det finns en ganska stor skillnad mellan hur man jobbar i olika länder och kulturer. Våra kollegor i Indien har svårt att jobba hemifrån på grund av bristande infrastruktur och annorlunda familjeförhållanden. I Sverige känns det som om många har goda möjligheter att arbeta hemma och prestera bra, men det gäller inte heller alla här, till exempel unga som bor trångt. Det är därför viktigt att ha en lösning som är både flexibel och som tillgodoser olika behov”, förklarar Wessel.

Redan i april 2020 lanserade Planon en anpassning av sin mjukvara för att stöda funktionerna under coronapandemin oavsett var arbetet utförs.

”Det började med fler än 40 nya anpassningar i appen, från att slussa in besökare på ett corona-säkert sätt till att boka säkra mötesrum och arbetsplatser samt spåra smittspridning bland medarbetarna. Med nya anpassningar som kontinuerligt lanseras allt eftersom nya behov uppstår kunde Planon snabbt svara mot de nya kraven och rekommendationerna. Det är viktigt att vara innovationsdrivna och stötta våra kunder”, säger Victoria och Wessel.

Vill vara delaktiga i FM-utvecklingen

I Norden har Planon, som har sina rötter i Nederländerna, främst stora internationella bolag som kunder, till exempel inom fordonsindustrin och i energibranschen. Man satsar också mer och mer på den offentliga sektorn allteftersom behoven växer. Som guldpartner vill Planon Nordics tillsammans med IFMA Sverige vara delaktigt i att aktivt utveckla FM-marknaden i Sverige.

”Hur tar man FM-branschen till nästa steg, hur drar man lärdom av andra branscher?  Nu är det viktigare än någonsin för företagen att se över sin arbetsplatsstrategi och sina tidsplaner. Planon hjälper med att se till att rätt verktyg finns på plats”, förklarar Victoria.

”Väldigt många FM-frågor är globala, men vi måste lära oss de lokala avvikelserna. Där är IFMA Sverige till stor hjälp och tillsammans kan vi lyfta FM till nästa nivå. Det kan handla om att nå klimatmål och att applicera ny teknik. Där får vi stöd av vår nya delägare, den globala koncernen Schneider Electric, som har mycket stor kompetens på fastighetsområdet. I en modern byggnad skapas en enorm mängd data, som kan användas för att nå en bättre arbetsmiljö och en optimal ekonomi. Tidigare har detta varit enbart en fråga för fastighetsägaren, men i dag ser vi att arbetet överförs också till de FM-ansvariga”, säger Wessel.

Planons verktyg ger inte bara insikt i vad som händer i en fasighet utan också en möjlighet att agera proaktivt för att nå målen. 

”Det finns gott om utmaningar – hur använder vi byggnaden, hur testar vi nya tekniklösningar, vad gör vi för att behålla talanger med hjälp av service och nya tjänster? Vad bidrar FM med? Hur kan FM bidra till att uppnå företagets hållbarhetsmål? Det är många frågor som uppstår när en framtidssäker FM-strategi ska skapas, och då kan  våra redskap vara till stor hjälp. Nya generationer medarbetare kommer att ifrågasätta den befintliga situationen och kräva att vi genomför förändringar för att möjliggöra olika arbetsformer.”

Wessel och Victoria nämner några konkreta exempel som att använda sensorer för att mäta närvaro och styra städning, belysning, ventilation och andra resurser. Förbrukningen kommer då att baseras på verkliga behov.

”Man kan tänka sig att vissa delar av ett flexkontor stängs av under fredagar, då efterfrågan är som lägst. Aktivitetsbaserat arbete ger möjlighet att temporärt eller permanent krympa ytorna, men det kräver ett nära samarbete med fastighetsägarna. Som ett ledande IT-bolag förändrar vi branschen mycket snabbt i samarbete med de FM-ansvariga. Huvudmålet är att göra kunder och brukare långsiktigt nöjda.”

Wessel Bronstring , Operations Director på Planon Nordics AB