Medlemsmöte med beslut om stadgeförändring

Medlemsmöte med beslut om stadgeförändring

IFMA Sverige har behov av att uppdatera sina stadgar och vi kallar därför
in till extra föreningsstämma. För att beslut om stadgeförändring skall vara giltigt skall det tas på två på varandra följande stämmor.
Detta blir det första beslutet.

Här tar du del av förslag på nya stagdar