Krönika

Krönika

Tillsammans med fantastiska medlemmar, partners, styrelse och kansli har det varit spännande och lärorikt för mig att ta IFMA Sverige till nästa nivå och etablera IFMA som den ledande branschorganisationen inom Facility Management och arbetsplatser.

Tack för förtroendet!

Efter två mandatperioder om två år vardera är det nu dags för mig att tacka för förtroendet och lämna stafettpinnen som ordförande för IFMA Sverige vidare.

Idag har jag glädjen att hälsa Kati Barklund varmt välkommen tillbaka in i IFMA Sveriges styrelse som ny ordförande. Jag har också glädjen att hälsa Anna-Lena Carlstedt varmt välkommen som ny styrelsemedlem samt vårt förnyade förtroende för och omval av Sandra Dahl, David Lang och Hanna Hagberg. Följ denna länk för välkomnande av ny styrelse.

”Varmt välkomna Kati och Anna-Lena!”

När jag sammanställde IFMA Sveriges verksamhetsberättelse slogs jag av hur mycket som har hänt inom IFMA Sverige. Vi har gått fått från att inte ens haft ett aktivt LinkedIn konto till att bedriva verksamheten helt digitalt idag. Det har minst sagt varit en stor transformation som jag upplever att IFMA kommit stärkt ur. Som exempel har IFMA Sverige haft nätverksträffar, paneldebatter och seminarium vid 26 tillfällen under det senaste året. Det är mer än varannan vecka och den feedback som kommit är mer positiv än någonsin tidigare. Det är också betydligt fler som följer IFMA digitalt (en ökning med 40% på LinkedIn under de senaste 12 månaderna) och IFMA har fler samarbetspartners än någonsin tidigare.

Vi har också utvecklat IFMA till att bli en alltmer globalt integrerad organisation. Efter ett omfattande utvecklingsarbete av både IFMA Sveriges styrelse med Rosé-Marie Källvist och mig själv i spetsen, av IFMA Sveriges kansli med Malin Ljungbeck och av Lara Paemen Director, IFMA EMEA har jag glädjen att lansera ett uppgraderat medlemskap för alla medlemmar i IFMA Sverige. Det ger full access till IFMAs globala knowledge library tillgång till IFMAs resarch och studier, förbättrad tillgång till IFMAs globala konferenser, internationella certifieringar, globala nyhetsbrev, digitala sektordiskussionsforum mm. Mer om det uppgraderade medlemskapet återfinns här.

”Ett nytt uppgraderat medlemskap för alla IFMA Sveriges medlemmar”

När jag spanar utanför IFMA ser jag två megatrender med stark koppling till arbetsplatser och Facility management som är högt upp på VD-agendan. Det är Framtidens arbete och Hållbarhet.

Ledningsgrupper arbetar idag hårt med vad framtidens arbete kommer att innebära, hur formerna för det ska te sig och vilka möjliggörarna är. Min spaning här är: ”Hybrid working”. Vad Hybrid working innebär kommer jag att berätta mer om vid IFMAs nätverksträff 1 juni tillsammans med bl.a. Peter Ankerstjerna, IFMAs globala ordförande och Chief Strategy Officer Planon.

Jag hoppas att vi ses!

Victor är Director inom EY Consulting och har varit ordförande för IFMA Sveriges styrelse från 2017 till 2021. Som konsult på EY har Victor har byggt en stor erfarenhet av att arbeta globalt med ledande organisationers mest strategiska frågeställningar kopplat till workplaces och facility management.