Sammanfattning av årsmötet 2021

Sammanfattning av årsmötet 2021


Den 22 april höll IFMA Sveriges sitt årsmöte, även detta år i digital tappning. På mötet beslutades det bland annat om uppgraderat medlemskap för alla medlemmar samt om uppdaterade stadgar. Nya ledamöter välkomnades och ny styrelseordförande utsågs. Nuvarande ordförande tackades även av vars mandatperiod på 2 perioder à 2 år kom till ända, samt Marie Andersson som lämnade sin post som ledamot.

Välkommen till IFMA

I rollen som ordförande anser valberedningen det vara av speciell vikt att personen, förutom en gedigen kunskap och erfarenhet inom FM, är ett erkänt namn i branschen och kan representera IFMA på ett givande sätt på olika plan och sammanhang, både nationellt och internationellt. Till ny ordförande valdes Kati Barklund, Senior Manager, Workplace Strategy Tenant & Partner. För vidare presentation läs här.

Vi vill också presentera Anna-Lena Carlstedt som valdes in som styrelseledamot.

Anna-Lena Carlstedt, Business Developer, Fabege

Anna-Lena är född och uppvuxen i Västerbotten. År 1994 flyttade hon till Stockholm där hon inledde sin karriär och har nu över 25 års erfarenhet från fastighetsbranschen i olika roller inom uthyrning och projekt- och stadsdelsutveckling. Förutom Fabege så har hon erfarenheter från bland annat Newsec samt Cushman & Wakefield där hon startade upp och ansvarade för uthyrningsverksamheten.

Anna-Lena ser fram emot att bidra med sin kunskap, sin tid och sitt engagemang för att främja utvecklingen av FM-branschen såsom styrelseledamot i IFMA.

Vill du läsa mer om Anna-Lena, se här.

Val av styrelse

Till ny ordförande valdes Kati Barklund. David Lang, Hanna Hagberg och Sandra Dahl valdes om till styrelseledamöter och Anna-Lena Carlstedt valdes in som ny ledamot. Övriga styrelseledamöter med tid kvar av mandatet är: Charlotte Ivars, Henrik Järleskog, Joachim Boëthius, Michael Esplinger, Mikael Wasell samt Rose-Marie Källkvist.

Val av valberedning

Till ledamöter i valberedningen valdes Karin Ståhl, Marie Andersson samt Ola Hernström.

Beslut om stadgar

Nya reviderade stadgarna godkändes. Dessa är nu gällande då de beslutats på två på varandra följande möten.

Beslut om internationellt medlemskap

IFMA Sverige har under flera år haft dialog med Globala IFMA om att IFMA Sveriges medlemmar ska få likvärdigt medlemskap som övriga Chapters inom Globala IFMA. Ett avtal om globalt medlemskap är nu godkänt. Läs mer om det uppgraderade medlemskapet här.

Styrelsen tackar alla som deltog vid årsmötet och som på annat sätt engagerar sig i föreningen!