”Tillsammans för förändring i en ny tid”

”Tillsammans för förändring i en ny tid”

Vid vårens årsmöte fick IFMA Sverige en ny ordförande. Kati Barklund är en återvändare i sammanhanget – hon har tidigare suttit en tvåårsperiod i styrelsen. Kati har under många år varit mycket aktiv inom Facility Management. Det gäller både i arbetslivet och inom olika projekt och utvecklingsinsatser nationellt och internationellt. Ett exempel är det snabbt växande globala nätverket WE (Workplace Evolutionaries), där hon varit ansvarig för alla hubbarna i olika länder och sitter i ledningsgruppen internationellt. Här berättar Kati mer om sina tankar kring FM och sin roll som ny ordförande i en spännande och dynamisk tid, då många behöver hjälp i arbetsplatsrelaterade frågor.

”FM för mig handlar om att stödja organisationen att uppnå dess mål och uppdrag genom den fysiska byggnaden och arbetsplatsen som ett strategiskt verktyg. Arbetsplatsen i sin helhet utgörs av både den fysiska arbetsmiljön, den digitala arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön med ledarskap, kultur och det organisatoriska. Under de senaste åren har vi sett en stor utveckling och förändring inom arbetsplatsområdet, och den utvecklingen accelererades enormt genom pandemin.

Den här förändringen både förändrar behovet av arbetsplats- och FM-tjänster, men öppnar också upp för nya möjligheter och nivåer av värdeskapande genom arbetsplatsen. Här kan och bör IFMA Sverige ta ledning, positionera FM ytterligare i detta nya och driva utvecklingen framåt. Några frågor att närmare på är – vad skall kontoret användas till framöver, hur mycket kommer vi att distansarbeta, och hur kan vi stödja medarbetare oavsett var de befinner sig? Personligen tror jag att våra kontor kommer att bli ännu viktigare än förut även om jag inte tror att de kommer att vara lika stora framöver – och de kommer att vara skräddarsydda för medarbetarnas och verksamhetens olika behov.”

Kati Barklund kallar sig först och främst arbetsplatsstrateg med ett stort intresse för människor och deras arbetsplatser. Som många andra hamnade hon in på FM-spåret mer eller mindre av en slump.

”Efter studierna tänkte jag söka jobb inom management consulting på något stort bolag, men råkade få ett jobb på det snabbt expanderande läkemedelsföretaget Pharmacia, som chef för deras receptioner och konferenscentrum. Jag hade drivit liknande verksamhet och restauranger redan innan så branschen var inte främmande. Efter en kort tid fick jag vara med om min första outsourcing när jag över en natt blev en del av Skanska FM, som tog över tjänsteleveransen och personalen.”

Från att ha arbetat på beställarsidan blev Kati alltså en del av leverantörssidan och fick se bägge sidorna av FM-mynte

”Jag blev sitechef i Stockholm med ansvar för kunder inom läkemedel och bioteknik. Den ändrade rollen medförde också nya spännande möjligheter. Skanska FM bildades 1998 och var alltså ett ungt företag när jag kom in kring 2002. Jag såg behovet av förändrings- och utvecklingsarbete i hela bolaget, och fick efter några år möjligheten att arbeta med tjänsteutveckling inom koncernens moderbolag, som bytte namn till Coor Service Management år 2005. De sista åren var jag innovationsansvarig på Coor för arbetsplatsområdet i en FM-bransch som snabbt utvecklades.”

Ett internationellt perspektiv

Kati arbetade totalt 16 år på Coor, något som hon säger var en bra resa. Det internationella perspektivet har alltid känts intressant och när ett jobb på den globala aktören Microsoft lockade tog hon steget in i en värld med digitala förtecken.

”På Microsoft arbetade jag faktiskt inte med FM-frågor, men det var en superspännande tid, och jag fick djupdyka in i den digitala arbetsplatsvärlden och ansvara över det området för några av Microsofts största kunder. Men, någonstans så ville jag också få ihop de här arbetsplatsdelarna och hjälpa organisationer mer med arbetsplatshelheten, och den möjligheten fick jag genom Tenant & Partner, där jag idag arbetar som arbetsplatsstrateg och förändringsledare. Den fas vi befinner oss i är spännande och det finns så mycket möjligheter för mer värdeskapande – för mer engagerade, välmående och produktiva medarbetare och bättre presterande organisationer.”

Vid sidan av det dagliga arbetet har Kati under många år jobbat med IFMA internationellt, främst inom communityn WE (Workplace Evolutionaries), där hon har ansvaret för WE-hubbarna och hub-expansionen världen över. I nuläget finns ett trettiotal WE-hubbar med ett hundratal ledare utspridda över Europa, Nordamerika, Asien och Australien. 

Vill fortsätta utveckla IFMA Sverige

Trots att det gått fyra år sedan Kati satt i styrelsen för IFMA Sverige har hon hållit kontakten med organisationen.

”Jag har hört mycket positivt, IFMA Sverige har blivit större och starkare och mer professionellt, särskilt under det senaste året med pandemin. Jag ser fortsatt nya möjligheter, som jag hoppas få beskriva i andra artiklar – FM-branschen har varit duktig på att genomföra mindre och kontinuerliga förändringar, men nu står vi inför ett större skifte som berör också andra avdelningar, HR, kommunikation, IT, marknadsavdelning och inte minst den operativa verksamheten. Min vision är att vi kan behålla friheten som vi provat på under pandemin, men att vi kan ledas genom visioner och gemenskap – det kommer inte längre att vara platsen som styr.”

Kati ser en styrka i diversiteten i IFMA:s styrelse – olika intressen och erfarenheter som styrelsemedlemmarna besitter ger drivkraft.

”Jag har till exempel inte djup kunskap inom alla områden av hard FM, men har däremot full koll på arbetsplatsen, brinner för fastigheter och arbetsplatser i ett holistiskt perspektiv.”

På tal om kunskap så anser Kati att det fortfarande finns för litet utbildning kopplat till FM trots att yrkeshögskoleutbildningen inom tio år etablerat sig väl på tre orter i Sverige.

”Jag skulle vilja se mer FM-utbildning även på universitet. Jag har suttit i ledningsgruppen för YH-utbildningen i Stockholm och varit mentor för flera elever, fantastiskt roligt och givande.”

Katis nyckelord är ”tillsammans” eftersom det bara är då man får det vi vill hända att verkligen hända.

”Det räcker inte med entusiasm – endast samarbete och att vi agerar tillsammans leder till verklig förändring. Annars blir det som att vänta på en lotterivinst utan att köpa en lott!  Vi inom IFMA måste också samverka med andra organisationer och branscher och andra länder – vi har inte all den bästa informationen, kunskapen och erfarenheten själva. Det har jag lärt mig i det internationella arbetet inom WE: vi är mer lika än olika, och det finns alltid någon som haft samma utmaning som du och som har en lösning att inspireras och lära sig av.”