Workplace Evolutionaries

Workplace Evolutionaries

IFMA består av Chapters, Communities och Councils. Där IFMA Sverige är en Chapter och WE är en Community.

WE som står för Workplace Evolutionaries bildades 2014 och är en av de största internationella arbetsplatsnätverken med sina 30-tal hubbar och över 1000 formella (betalande) medlemmar världen över. Den svenska hubben var en av de första hubbarna och startades av Kati Barklund och Karin Ståhl, som fortfarande är hubledare i Sverige tillsammans med Sanna Ridhagen och Mille Beckman. WE will accelerera innovationen, medvetandet och kunskapen kring arbetsplatsen, och WE’s vision lyder ”Changing the world, one workplace at a time”. Det unika med WE är det holistiska arbetsplatsperspektivet som inkluderar både det fysiska, digitala och psykosociala arbetsplatsområdet, så WE skär igenom och inkluderar alla arbetsplatsdisciplinerna. WE’s ordförande är Kate North och i den globala ledningsgruppen ingår Kati Barklund, där hon ansvarar för hubbarna och hubexpansionen.

Inom hubbarna ordnas träffar och events. Senaste året har det huvudsakligen varit digitala träffar, men förhoppningen är att snart kunna träffas också fysiskt igen. Denna vår har WE i Sverige ordnat djupgående samtal kring arbetsplatsen under namnet Samtalsluckan och nästa digitala Samtalslucka sker den 18 maj kl 11:35-12:25. Då kommer fokus vara på ”Hållbarhet på våra arbetplatser – både nu och efter pandemin” och samtalet gästas av professor Susanna Toivanen och Telias Hållbarhetsansvarig Vibeke Stadling.

Som medlem i WE får man också tillgång till WE’s internationella månatliga webinarier, det populära nyhetsbrevet WE:brief med sammanställning av senaste forskning och artiklar, tillgång till olika events, forskning etc. WE har också tagit fram utbildningen och certifieringen ”Workplace Strategy & Leadership Program” med fyra olika moduler med både webinarier och workshopar under 1-2 års tid. För mer information om WE: www.we.ifma.org

Kati Barklund
Senior Manager, Workplace Strategy. Tenant & Partner – Performing Workplaces®

Mille Beckman.
Digital Strategist – Advisor digital sustainable worklife

Sanna Ridhagen
Arbetsplatsstrateg hos Tenant & Partner AB

Karin Ståhl
VD/ grundare och arbetsplatsstrateg på GoToWork