IFMA krönika

IFMA krönika

Jag bara älskar min branschkollegas summering från årets utgåva av Nordic Workplace.
Service, flexibilitet och lite fest!

Tänk att svar på alla frågor om branschens utmaningar inom DigitaliseringHälsa & Välmående, Miljömässig Hållbarhet och inte minst den ständiga strävan för en Attraktiv Arbetsplats, som avhandlades under 2 fantastiska och energiberikande dagar i ett höst-soligt Stockholm i förra veckan, så väl kunde summeras i bara 3 ord.


Kanske inte fullt så enkelt, men kärnfullt

Det är förstås att förenkla att säga att de utmaningar och möjligheter som FM branschen, arbetsgivare och arbetstagare möts av när vi nu äntligen kliver in i nästa fas i vårt samhälle, skulle kunna lösas med ökad service, mer flexibilitet och att fira framgång i vardagen. Men helt klart ligger det mycket i det. Det kunde vi med hjälp av både forskning och raden av engagerade och kompetenta talare och paneldeltagare som medverkade på NWP2021 i både studio och via länk fastslå.


En framtidsanpassad arbetsplats har en tillitsbaserad styrning

Tillika fick vi belagt att om en medarbetare levererat sämre under pandemin, så är det av andra orsaker än möjlighet till flexibilitet. Gränslöshet eller flexibilitet är något som många uppfattar som positivt. Det ger större frihet och större möjligheter att bestämma när och var arbetet ska ske och kommer med ett ökat engagemang. Men det kan också innebära utmaningar. Brist på tydliga ramar och eller otydliga prioriteringar skall inte förväxlas med flexibilitet. 

Men om vi tillsammans visar lika stor respekt vid återgång som när vi som över en natt tvingades till nya vanor och sätter tillit till det självledarskap som vuxit fram när utrymmet givets, så är vi på god väg mot gynnsam utveckling i dagens komplexa verklighet.


Samhörighet, ärlig mat och workaction, det är vad vi vill ha, eller?

Samhörighet är viktig och många har saknat den. Vissa har mått sämre och andra har rent av uppskattat hemma-arbetslivet. Så precis som när det kommer till forskningen gällande arbete under semester, så skiljer det sig kraftigt från person till person. Det finns dock tydliga mönster, såsom ålder och livssituation men också mer personbundna parametrar som ett mer introvert eller extrovert personlighetsdrag, vilka alla påverkat olika individers hälsa och välmående under den påtvingade perioden av isolerat arbete.

 Lika oense som forskarna är kring hur och vida det är positivt med “workcation”, lika stor enighet råder kring att vägen tillbaka till kontoret går genom magen! Att erbjuda mat som en social aktivitet, anpassa tillgänglighet och innehåll efter en mer utspridd arbetstid och en ökad kvalitet på maten ses öka i efterfrågan. Att helt enkelt hjälpa folk att förse dem med bra, ärlig och ansvarsfull mat under arbetsdagens alla timmar samt koppla på FM-tjänster som sträcker sig utanför kontoret, det skall locka oss tillbaka till arbetsplatsen.


The music is not in the notes, but in the silence in between. – Wolfgang Amadeus Mozart

Som ljuv musik, agilt står sig, även när det kommer till digitalisering. Inlåsningsdelar är på väg bort (tack och lov). Dessa ersätts med fortbildadande mjukvarulösningar och annan teknisk AI. Floran på marknaden är stor och det är förstås viktigt att inte hoppa på allt, men heller inte vänta tills allt är klart. Då är risken stor att det är för sent.

 En framgångsrik verksamhet bygger idag på engagerade och motiverade medarbetare som ges förutsättningar och förmåga att hantera en föränderlig omvärld. Att våga påbörja resan och lära sig längs vägen. Det behöver inte vara 100 procent rätt från start. Att visa och bygga tillit, se till att skapa miljöer som ger ytterligare utrymme för att växa tillsammans är eftersträvansvärt ur många dimensioner. 

 Som Mozart och en av våra paneldeltagare ville uppmärksamma oss på; tänk på att den bästa musiken skapas mellan tonerna.  Kaffemaskinsnack, sociala nätverk för företag (ESN) och andra både fysiska och digitala mötesplatser som bjuder in till spontant nätverkande och social aktivitet lägger grunden till ett övergripande samarbete genom hela företaget.

 

Ett stort varmt tack!

Till sist, från undertecknad med hela IFMA styrelse, ett riktigt stort varmt tack till alla talare, paneldeltagare, moderatorer, partners, eventarrangörer och inte minst deltagare, NI gjorde årets Nordic Workplace till en äkta fest!

Psst! För er som deltog i NWP2021 och vill lyssna om så finns den tillgänglig att se en vecka till. Använda samma länk som du fick till konferensen.
För alla andra, nästa år kör vi igen, då kan det vara du som bokat första parkett.

 

Av Hanna Hagberg
Trafikverket
Styrelsen IFMA Sverige