IFMAs valberedning planerar inför årsmötet 2022

IFMAs valberedning planerar inför årsmötet 2022

IFMAs valberedning planerar inför årsmötet 2022

Valberedningen har en central roll i en ideell förening och har som främsta arbetsuppgift att ge förslag på nya förtroendevalda. Det är därför viktigt att de som sitter i valberedningen är aktiva i föreningen och har bra insikt i branschen.

I nuvarande valberedning för IFMA sitter Karin Ståhl, VD och grundare på GoToWork; Marie Andersson, Head of workplace management på Telia Sverige samt Ola Hernström, Nationell affärsutvecklare på Samhall. Både Karin och Marie har själva tidigare suttit i IFMA-styrelsen och Ola är sedan många år tillbaka revisor för föreningen. Alla tre jobbar inom FM-branschen ochhar därmed god insikt i både vad som sker i föreningen och branschen och känner väl till vilka kompetenser som behövs. Tillsammans har de också ett brett och bra FM-nätverk.

Valberedningen värnar om oberoendet och arbetar strukturerat utefter uppsatt process och riktlinjer. De eftersträvar en balans mellan beställare, leverantörer och konsulter samt mellan kvinnor och män och söker en bredd av FM-bakgrund och relevanta kompetenser.

Arbetet inför årsmötet 2022 är i full gång men det finns fortfarande möjlighet att nominera kandidater. Kontakta gärna karin.stahl@goto.work, marie.y.andersson@teliacompany.com eller Ola.hernstrom@samhall.se om du vill nominera någon till IFMA-styrelsen.