IFMA krönika

IFMA krönika

Vår bransch har förändrats i grunden – nu gäller det att ta vara på möjligheterna

Julen stundar och det nya året knackar på dörren. När jag nu summerar 2021 blir det allt mer uppenbart att arbetslivet har förändrats i grunden. Vi har alla fått hantera en verklighet som ingen av oss var beredda på. Vi har alla famlat och ifrågasatt. Vi har alla övat, prövat och utvecklats.

Om jag blickar tillbaka till våren 2020 så insåg man tidigt att det plötsligt utbredda hemarbetet skulle stöpa om sättet vi arbetar även i framtiden – men inte hur. Paradigmskiftet var dock redan då ett faktum.

Nu visar i princip alla undersökningar, inkl. de gjorda av min arbetsgivare, att majoriteten av tjänstemännen som jobbat på distans under pandemin förväntar sig att få möjligheten att fortsatt jobba flexibelt. Det är egentligen inte oväntat, för fördelarna med att jobba på distans är uppenbara för både arbetsgivare och arbetstagare.

Jag kan bara gå till mig själv. Jag personligen har arbetat hemifrån mer eller mindre under två års tid och ser bla. sparad tid som en av de viktigaste fördelarna.

Möjlighet till flexibilitet är redan en av de viktigaste faktorerna för att trivas på jobbet och kommer vara nödvändigt för att många företag både ska kunna behålla och locka talanger. Det handlar om något mycket större än antal dagar eller bygga om kontor, jag skulle våga säga att våra vägval är avgörande för vår konkurrensförmåga framåt.

Men vad innebär då det här för vår bransch?
På kort sikt självklart vissa utmaningar när det traditionella kontoret delvis får en förändrad roll och behovet av antal kvm ifrågasätts. Men framför allt nya möjligheter.

Undersökningar visar tydligt att det mest positiva med en gemensam arbetsplats är att få träffa kollegor på riktigt, men en av tre säger också att man saknar bättre tillgång till service.

Bara för att du arbetar på distans försvinner inte behovet av att äta en god och hälsosam lunch eller annan service som vi idag ger människor på de gemensamma arbetsplatserna.

Snart kommer därför frågan inte längre vara om vi ska ha ett flexibelt arbetssätt eller inte utan snarare om rätt flexibilitet. Det kan handla om nya bättre lösningar för möten som överbryggar den fysiska och digital platsen, service till hemmakontoret och nya typer av mindre gemensamma arbetsplatser närmare hemmet. Kanske sitter du några dagar i veckan på ett kontor som du delar med dina grannar i området där du bor?

Det finns med andra ord väldigt många nya affärsmöjligheter för vår bransch i det nya arbetslivet. Vi måste bara våga tänka bortom att bara erbjuda lösningar för det traditionella kontoret.

 

Sandra Dahl – Sodexo, Styrelseledamot IFMA Sverige