IFMA krönika

IFMA krönika

Nytt år, nya möjligheter!

Hoppas ni alla har hunnit stanna upp under jul/nyårshelgerna – vilat, reflekterat och landat året som gått. Gjort plats för ny kunskap och insikter. Laddat för nya äventyr och utmaningar. Laddat inte minst för alla nya spännande möjligheter som väntar där bakom hörnet. Precis det tänkte jag att vi skulle göra. Stanna upp, reflektera och landa IFMA-året som gått, och samtidigt blicka framåt mot alla spännande möjligheter framför oss.

Några personliga höjdpunkter under IFMA-året 2021 har varit:

Mission & Vision

Under styrelsens strategidagar i höstas såg vi över och uppdaterade IFMA Sveriges mission och vision. Vår uppdaterade mission lyder: ”IFMA Sverige är den självklara mötesplatsen som för samman, stärker och utvecklar Facility-Management branschen”. Här har vi inte gjort några större förändringar. Däremot vad gäller visionen så ville vi mer fokusera här på vad FM kan bidra till, så vår uppdaterade vision är nu att ”Vi bidrar till en bättre värld genom att driva utvecklingen av hållbara arbetsplatser och fastigheter”. Med hållbarhet avser vi här både mänsklig, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, så våra arbetsplatser och fastigheter ska vara både bra för människor, ekonomin, samhället och planeten.

Internationella IFMA: Under det gångna året har IFMA Sverige och alla våra medlemmar blivit fullvärdiga medlemmar av Internationella IFMA. Genom det internationella medlemskapet kan vi dels utöka medlemsvärdet och utbudet för våra medlemmar, men vi kan också till större grad tillsammans internationellt påverka och utveckla FM-branschen vidare. Vi tror helt enkelt att vi tillsammans internationellt blir ännu starkare, klokare, och snabbare – att vi helt enkelt blir bättre och kan göra mer och större skillnad tillsammans.

FM-rapporten: Äntligen under 2021 kunde vi presentera ny upplaga av FM-rapporten och vilken bra och intressant rapport det blev! Har du missat rapporten, kan du ta del av den här!

Nätverksträffar och NWP: Så många inspirerande nätverksträffar under hela fjolåret, och det trots ett pandemiår när vi inte hade möjlighet att träffas fysiskt. Vi slog faktiskt till och med rekord i antalet deltagare i våra nätverksträffar under året. Och vilket lyckat Nordic Workplace-event det var med så mycket inspiration och framåtanda! Under 2022 hoppas vi förstås på att få börja träffas och nätverka irl igen. Drömmen som vi jobbar för är att samla hela FM-branschen till Nordic Workplace 2022 i höst. Stay tuned! Vi planerar också för att kicka igång ett ERFA-nätverk (ERFA står för Erfarenhetsträffar) inom FM-upphandlingsstrategi under våren, samt utveckla vidare fokusgrupperna och interaktiva samtalen från Nordic Workplace. Tipsa oss gärna om det är några ämnen eller föreläsare du skulle vilja se under året.

Nyhetsbreven: Vi är enormt stolt över alla nyhetsbreven som fortsätter att hålla hög kvalitet och skapa värde för våra medlemmar! Är det något du vill utveckla eller saknar i nyhetsbreven – hör gärna av er.

Uppsatspriset & Innovationspriset: Det har varit fantastiskt roligt att kora vinnarna av Uppsatspriset och Innovationspriset! Att lyfta fram unga FM-talanger och en spännande FM-innovation som bidrar till hållbarhet. Här vill jag återigen passa på att gratulera årets vinnare Coor och Mimbly för utveckling av hållbara tvättlösningar med Mimboxen och vinnarna i IFMA Sveriges uppsatstävling år 2021 från Affärshögskolan i Malmö; Sofia Safi och Sandra Bertilson!
Och jag ser verkligen fram emot att ta del av och utse årets vinnare! Är det förresten några andra priser som vi borde utse inom FM-branschen? Något annat som vi borde uppmärksamma under året? Återkoppla gärna.

Young FM: Så glad över att vi nu har en Young FM-representant från Sverige i IFMA Europa – Sofie Hansson från ISS, och vi ser fram emot att fortsätta lyfta fram unga FM-talanger och ta in de ungas perspektiv på ett bättre sätt under kommande året under exvs våra nätverksträffar och paneler. Det är de unga som är vår framtid och vi vill jobba för att fler unga ser FM som framtidsbransch och väljer det som karriärväg!

Medlemmar & Partners: IFMA Sverige finns för våra medlemmar och partners. Utan medlemmar och partners finns inte IFMA Sverige, och vi är oerhört glada och stolta över att IFMA Sverige fortsätter att attrahera medlemmar och partners. Det är det bästa betyget för oss som organisation! Inom kort kommer vi också skicka ut årliga medlemsenkäten och hoppas att så många av er som möjligt svarar på den så att vi kan få ta del av er input och utveckla verksamheten vidare.

Samarbetet: Tillsammans inom FM Sverige blir vi så mycket starkare, smartare, snabbare, ja helt enkelt sjukt mycket bättre. Det är tillsammans vi gör det – medlemmar, partners, kansliet och styrelsen. Jag har under det gångna året sett så mycket fint samarbete inom så många olika områden och delar, och jag är helt övertygad om att vi kan lyfta samarbetet ytterligare en nivå under detta år.

Tusen tusen tack till alla er medlemmar, partners, kansliet och styrelsen för ett fantastiskt fint 2021 – nu kör vi så det ryker in i ett nytt spännande 2022 och oj så mycket möjligheter det finns för ännu mer hållbara arbetsplatser och fastigheter!

Kati Barklund, Ordförande IFMA Sverige