IFMA krönika

IFMA krönika

Våren närmar sig med stormsteg. Det märks för redan nu planeras halvårsuppföljningarna in med full fart. Det är lite utmanande att redan följa upp allting som man, i slutet av året, kreativt kom fram till att man ville göra för att uppnå årets mål. Det är dock så det ser ut i många fall; under första kvartalet sätter man planerna, andra kvartalet följer man upp, tredje kvartalet är leverans och i sista kvartalet följer man upp att allt är levererat.

 
Just proaktivitet är något jag har skrivit om vid tidigare tillfällen; att vi som FM-bransch behöver jobba mer proaktivt. Vi ska inte bara vara världsmästare i problemlösning, vi ska också vara proaktiva. Jag tycker faktiskt att vi har tagit stora steg här. Jag tycker att man numera kan se mer långsiktiga planer för våra tjänster och det är många som har fått fundera igenom tjänsteutbudet i och med pandemin. Vi pratar numera om längre horisonter med begrepp som Workplace of the Future, New Normal och Hybrid working vilket har tvingat oss att se framåt, långt framåt, och successivt jobbat mot dessa planer.

Kanske är just proaktivitet en av våra största lärdomar. Att fortsätta visa på vår långsiktighet och tydliga leveranser i vår strategi tror jag är en viktig del för att fortsätta bygga förtroendet för FM i våra organisationer.
Speciellt spännande är detta för oss som jobbar i en outsourcad FM-leverans där vi nu tvingas att lägga planer och strategier som i många fall sträcker sig längre än kontraktstider. För att klara detta krävs något som ligger mig personligen varmt om hjärtat; samarbeten med fokus på vad vi tillsammans vill uppnå. Samarbeten, förtroende och gemensamma mål.

Efter 2 år i IFMA:s styrelse så avslutar jag nu mitt uppdrag. Det har varit en spännande tid med mycket lärdomar och framför allt har jag fått lära känna många duktiga människor som jobbar i branschen. Jag har fått nya perspektiv på saker tack vare ett spännande samarbete och utbyte i IFMA:s styrelse, en styrelse som består av ledamöter inom flera olika områden inom FM-branschen.

Mitt ansvarsområde inom IFMA har varit utbildning och det är roligt att se hur utbildning inom FM utvecklas, både på universitetsnivå och som Yrkeshögskolor. Jag har fått möjligheten att träffa många studenter under min tid och vilket engagemang det finns! Det har varit spännande att få arbeta långsiktigt med både skolor och studenter.
Våren närmar sig. Det ska bli så skönt att kunna släppa teamsmöten och i stället ta en dialog under en promenad i solen och att få träffa kollegor över en riktig kaffe igen 😊

Stort tack till styrelsen och våra medlemmar för min tid hos er och ett stort lycka till framåt!

Mikael Wasell, mikael.wasell@astrazeneca.com