IFMA krönika

IFMA krönika

Under våren har mina styrelsekollegor Joachim Boëthius och Sandra Dahl haft en serie panelsamtal på temat Vart är FM på väg? där vi kunnat lyssna på många intressanta deltagares reflektioner och tankar kring FM framtida utveckling.

En sak som dykt upp ett par gånger i dessa samtal och jag även själv funderat på i kölvattnet av hur pandemin förändrat FM roll och uppdrag är -Vad ska vi kalla det som idag benämns FM i framtiden?

I IFMA Sveriges styrelse är mitt ansvarsområde kommunikation och då önskar jag såklart att det ska vara tydligt och enkelt att kommunicera kring FM.

Inte ens idag är FM lätt att avgränsa eller alltid beskriva för en helt oinvigd. Två personer kan syssla med helt olika saker men ända vara en del av FM branschen vilket i sig är otroligt kul bara det!

Redan nu vidgar FM sina vyer genom att sköta leveranser och moment utanför arbetsplatsen. Vi pratar om service för att beställarnas anställda lättare ska få ihop livspusslet. Arbetsplatsen är både kontoret, hemmet, fiket och tillverkningen. Inte kan vi då förklara oss med att vi hanterar arbetsplatsservice eller……?

FM leverantörer ska koordinera tjänster och leverantörer, leveranserna finns på hela skalan från det enkla till det komplicerade. Det handlar om teknik, människor, mat, digitalisering etc.

Kopplingen mellan FM till HR och IT funktionerna ökar i takt med att behoven äntligen ses vara en del av varandra snarare än olika områden. FM är också trendspanare och ska kunna sia om behoven framåt, vilka tjänster behövs imorgon?

Fler beställare handlar upp tjänster baserat på upplevelsen av leveransen. Är FM då också en sorts upplevelsebransch? Är underhållningen på nästa företags AW inte bara en del av FM leveransen utan också en del av branschen?

När jag skriver detta börjar jag fundera på om det är lättare att avgränsa vad som inte är FM……

Så hur beskriver vi med ett tydligt begrepp vad det är dagens och morgondagens FM gör? Namnet ska såklart vara lagom långt och internationellt gångbart. Det ska även locka nya talanger till alla företag som verkar inom FM så det behöver locka och låta bra så det är lätt att kommunicera!

Jag har som ni säkert gissat inte svaret men ni som läser får gärna komma med förslag eller inspel. Eller kan det vara så enkelt att det begrepp vi har idag också funkar imorgon?

Om inte förr så hoppas jag vi kan diskutera detta vidare när vi nu kan ses på fysiska event framöver! IFMA arrangerar nu innan sommaren AW på olika platser i landet och även om det är ett tag dit så hoppas jag vi ses på NWP i höst!

David Lang, styrelseledamot IFMA Sverige