Redovisning IFMA medlemsenkät

Redovisning IFMA medlemsenkät

IFMA Sverige skickar årligen ut en medlemsenkät för att ta reda på vad ni, våra medlemmar, tycker om vår verksamhet samt för att få tips för att ytterligare förstärka vårt utbud.

Årets enkät hade en ganska låg svarsfrekvens och vi hoppas att nästa års enkät ger oss bättre insikt.´

Det vi dock kan se är att ni fortsatt tycker att våra nyhetsbrev och linkedin är viktiga kanaler för information tillsammans med våra nätverksträffar och panelsamtal. Både nyhetsbrev och nätverksträffarna får bra betyg av er. Vi ser också att nätverkande, nyheter och olika forum för att inhämta inspiration är viktiga delar av medlemskapet.

Det framkommer också en stark önskan att återgå till det fysiska mötet vilket vi med glädje kan tillgodose då vi är i full gång med planeringen inför hösten med både nätverkträffar och ett fysiskt Nordic Workplace.

Förslag från er om framtida ämnen och aktiviteter:

  • Fortsatt jobba med frågor kring, miljö på olika sett.
  • Den hållbara lokalen – sett ur både miljömässig och social hållbarhet
  • Visa processer inom FM – hur gör andra?
  • Hur ser samverkan med IT-avdelningen ut, vem gör vad?
  • Erfarenheter och tips från företag/organisationer som gjort om/anpassat sina kontor till “det nya normala”.
  • Innovationer fler inspel från aktörer utöver de stora drakarna
  • Lokalt förankrade tema och projekt

Vi har noterat att de de internationella nyhetsbreven kommer alltför ofta för att man ska hinna/orka läsa dem. Vi är medvetna om detta och vi försöker påverka.

Har du tips och förslag som du kommit på nu i efterhand så är du varmt välkommen att skicka in det till info@ifma.se