IFMA krönika

IFMA krönika

Framtidens superkrafter – har du dem?

Det sägs att verkligheten alltid kommer ikapp dig. Det kanske den gör. Men den riktigt stora frågan är väl om du kommer ikapp verkligheten? En verklighet som blir alltmer komplex och där den turbulenta omvärlden påverkar oss lokalt och globalt. Nya tider ställer nya krav på allt och alla.

Mer begåvade personer än den här skribenten har identifierat framtidens 4 superkrafter som behövs om vi ska ha en chans att hänga med verkligheten. För egen del har jag identifierat en femte, men den återkommer jag till.

Att förhålla sig kritisk till informationshavet (Critical Thinking) blir alltmer avgörande. Kritik får inte stanna vid ett nej. Istället behöver det kritiska tänkandet leda till det kanske viktigaste momentet – nämligen nya lösningar (Creativity). Innovation och kreativitet kräver nya vinklingar och det nås såklart enklast genom att ta till sig av tankar, idéer, lösningar och frågeställningar som redan finns, antingen i din omedelbara närhet eller i det ovan nämnda informationshavet. Genom att samverka med andra kan vi snabbare hitta nya vägar (Collaboration). Förutsatt förstås att vi har en effektiv och fungerande modell för att detta (Communication). Minns att den mänskliga hjärnan bara minns mellan 10 och 20 % av vad den hör eller läser. Det gäller att konsumera med omsorg.

Av just den anledningen har IFMA på årets Nordic Workplace, den 25 oktober, ordnat med 100% av de 10-20% du minns. Vi bjuder på inspiration, kunskap och dialog för att rusta oss för framtiden inom Upphandling & Samarbeten, Digitalisering & Hållbarhet, FM Trender och Arbetsplatsupplevelser. En rad tunga Keynote speakers delar sina insikter och vi följer upp med panelsamtal med ännu fler experter som fördjupar diskussionen.

Som bransch befinner sig FM i ett unikt fördelaktigt läge efter pandemin. Nu gäller att fortsätta visa på värdet av det lösningsfokus som kännetecknar vår bransch. Det är strategiskt viktigt med väl fungerande FM. Vi är en viktig pusselbit när det kommer till att möjliggöra den transformation av arbetslivet som pågår idag och de närmsta åren.

Så vad är då den där 5:e superkraften som jag utlovade inledningsvis?
Ett väl fungerade branschnätverk såklart! IFMA är superkraften för dig inom FM – vi sållar i flödet, delar med varandra, utmanar varandra och tillsammans med er medlemmar utvecklar vi varandra och branschen. Om inte det är dunderhonung så säg.

Vi ses på Nordic Workplace den 25 oktober i Stockholm. Det kommer bli super, jag lovar.

Joachim Boëthius
Styrelseledamot IFMA Sverige