White Paper – Vart är FM på väg?

White Paper – Vart är FM på väg?

Pandemin har påverkat arbetslivet i stort. FM-branschen, precis som många andra branscher, är i rörelse. Uppfattningen är delad om var FM är idag och vart FM är på väg. På det temat anordnade IFMA en panelserie med fyra grupperingar för att diskutera deras perspektiv på detta – FM-rådgivarna, FM-leverantörerna, FM-beställarna och Young Professionals.