Category: Läsvärt

Hållbarhet är lönsamt

Satsningarna som vinner i längden Att hållbart företagande kan vara bra för affärerna har ett flertal experter konstaterat. Men hur […]

Läs här

Pythagoras Konferens 2018

Pythagoras årliga konferens har gått av stapeln för 22.a gången och det var över 120 deltagare närvarade och lyssnade på […]

Läs här

Mot ett ännu bättre 2019!

Vi börjar närma oss slutet på 2018 även om mycket såklart ännu återstår. Jag är nyligen hemkommen från IFMAs strategikonferens […]

Läs här