Category: Läsvärt

Hållbarhet är lönsamt

Satsningarna som vinner i längden Att hållbart företagande kan vara bra för affärerna har ett flertal experter konstaterat. Men hur […]

Läs här

Pythagoras Konferens 2018

Pythagoras årliga konferens har gått av stapeln för 22.a gången och det var över 120 deltagare närvarade och lyssnade på […]

Läs här

Mot ett ännu bättre 2019!

Vi börjar närma oss slutet på 2018 även om mycket såklart ännu återstår. Jag är nyligen hemkommen från IFMAs strategikonferens […]

Läs här

World Workplace Europe 2018

World Workplace Europe 2018 genomfördes 15e till 17e maj i Barcelona, Europas växande centrum för ekonomisk, digital och social innovation. […]

Läs här

Hur förändrar man ett samhälle?

Hur förändrar man ett samhälle? Går det överhuvudtaget – oavsett om det gäller klimat, jämställdhet eller yttrandefrihet?       […]

Läs här