Alliance +

alliance-logo-ifma

Alliance +

Plus står för mervärde
av Tage Erikson

Plus med värdinna”Plustecknet i vårt namn står för att vi vill skapa något mer än en vanlig leverans av stödtjänster. Genom en nära dialog med kunden vill vi skapa ett mervärde och därmed utveckla arbetsplatsen. Det är servicen och människan som är kärnan i vår verksamhet, inte avtal, priser, SLA eller motsvarande”, förklarar Dalia Ramzi, chef för affärsutveckling på det svenska huvudkontoret i Arenastaden i Solna.

”Det finns en djup kunskap om de olika delområdena inom FM i vår ledning och när Alliance+ år 2014 beslöt sig för att satsa på Facility Management på allvar genom att renodla kundsegment och tjänster hade grunden redan lagts. Tidigare omfattade tjänsteutbudet främst rengöring samt yttre skötsel av fastigheter. Genom förvärv och naturlig tillväxt har leveranserna breddats till kontorsservice och fastighetsskötsel, hård FM, som vi vill utveckla vidare. Alliance+ kan numera också erbjuda drift av personalrestauranger efter uppköpet av danska CS Nord A/S.”

Dalia håller i sitt arbete på med att skapa en större FM-plattform, som Alliance+ vill bygga sin verksamhet på i framtiden. ”Vi behåller rötterna, lokalvården, som utgör en egen division. Men, med det bredare tjänsteutbudet och med ett nationellt nätverk kan vi så långt det går med egen personal leverera FM-koncept som omfattar ett helhetstänkande för en fungerande arbetsplats – vi vill vara den mest flexibla och innovativa partnern till kunderna, vara den som kommer med något nytt!”

Vaktmästaren hjärtat i huset

Stora resurser men ändå närhet till kunden genom lokal personal. Alliance+ har som grundtanke att FM är en aktiv relation mellan kund och leverantör. Det är möjligt endast om det finns en personlig kontakt och kunskap om arbetsplatsen hos den personal som svarar för leveransen.

Dalia säger att Alliance+ i sitt FM-arbete utgår från en form av konsulttänkande.

”Vaktmästaren är ett bra exempel, den person som genom sin kunskap om arbetsplatsen snabbt kan lösa akuta problem och som kan få arbetsplatsen att fungera praktiskt, vilket minskar friktion och irritation. Vad är viktigast? Många som jobbar med praktiska frågor som lokalvård utvecklar en personlig relation med kunden och fastigheten. Tillsammans med kunden kan vi utveckla lösningar som avlastar kärnverksamheten och arbetar då egentligen i en konsultroll. Vi måste ha stora ögon och öron, se de flaskhalsar och brister som påverkar servicen. De flesta kunder har inte tid eller resurser för att organisera insatser när FM-relaterade problem dyker upp – då är vaktmästaren hjärtat i huset och den som får pulsen att fortsätta slå.”

Människan är det verktyg som Alliance+ använder i sin verksamhet. ”Glöm inte att le, din attityd påverkar hela kundupplevelsen!”

alliance_plus_1247En viktig byggsten i företagets koncept är utbildning. Alliance+ har utvecklat ett eget servicekoncept, “People First”. Man är noga med att de anställda skall ha tillräcklig kompetens för att vara trygga i sin yrkesroll och ha mod att ta initiativ i sitt arbete, känna gemenskap och delaktighet.

”Om medarbetarna genom kompetensutveckling kan utföra multitjänster blir jobbet mer varierande
och intressant. Vi vill höja statusen på den här typen av tjänster, ge ansvar, ta ansvar, göra arbetet utvecklande och inspirerande. Samtidigt ser vi gärna att deltidsanställda går upp till heltid. Våra kunder börjar förstå komplexiteten i FM-tjänsterna och våra medarbetare förstår att man faktiskt kan göra en karriär inom branschen. Yrkeshögskoleutbildningen och planerna på utökad akademisk FM-utbildning lockar förhoppningsvis till sig unga personer, som aktivt söker sig till vår bransch, som i framtiden kan erbjuda spännande och utvecklande arbetsuppgifter, konkurrenskraftig lön och andra förmåner. Genom att ta mot LIA-praktikanter (Lärande i Arbete) får vi in nya, fräscha idéer och människor som är vana att arbeta i de nya digitala miljöerna.”

Växande kundbas

I Sverige har Alliance+ ett starkt fäste i hotellbranschen, men man arbetar också mycket med butiker och industrier på ett rikstäckande plan. Dalia berättar att ett av de intressantaste objekten är en gruva. ”Vi växer också snabbt inom kontor, särskilt inom IT- och banksektorn. Ett kundsegment som intresserar oss är den offentliga sektorn, som kommer att brytas ut till en egen organisation. Upphandlingar, prismodeller och leveransomfång skiljer sig där tydligt från övriga branscher. Vi hr flera stora kunder som skolor och kommuner och är intresserade av att arbeta med sjukhus. Det finns ett behov av att utveckla beställarkompetensen på den offentliga sidan och där samarbetar vi gärna med IFMA och Almega för att sprida kunskap.”

alliance_plus_0703Alliance+ slöt nyligen ett stort avtal med försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa, något som Dalia är mycket stolt över.

”Från och med  mars 2017 servar vi alla enheter i Danmark och Sverige. Jag tror att vårt koncept var avgörande vid upphandlingen, man har känt att man fått vår fulla uppmärksamhet från koncernchefen och VD ner till de lokala kontoren. Alliance+ kommer att ta över personal och integrera dem i vår egen organisation. För att vi skall kunna utveckla oss och nå våra mål krävs att vi för en dialog med kunden, ringer upp och intervjuar, ställer dagens viktigaste fråga och får ett rakt svar.”

Hoppas på IFMA:s nätverk

Dalia anser att IFMA är ett väldigt bra nätverk för att göra företagets varumärke känt. ”Den främsta anledningen till att vi gick in som partner är att vi får en chans att vara med i olika sammanhang, driva viktiga frågor och föra fram idéer i olika forum. Vi och alla våra konkurrenter är måna om att hela vår bransch lyfts fram och utvecklas. Utbildningen av nya medarbetare är som sagt en viktig del, men också utbildning av inköpare. Vi ser stora utmaningar i form av den moderna arbetsplatsen, som blir en 24/7 kombination av ett traditionellt fysiskt kontor, ofta med aktivitetsbaserade arbetssätt, och det virtuella kontoret, som kräver en helt ny typ av FM-tjänster. Om våra kunder och beställare är tillgängliga alla dagar och alla tider måste vi hitta FM-lösningar som gör detta arbetssätt möjligt på ett kostnadseffektivt sätt.”

alliance_plus_0608

Alliance Webbsidan | klicka här!