Anna Rudberg

Anna Rudberg

Talare: Anna Rudberg, Coor

AnnaRudbergAnna är en före detta managementkonsult som brinner för lyckade förändringsresor och att skapa produktiva lösningar. Flera års erfarenhet av olika ledningsroller och sedan ett par år ansvarig för Coors Advisory-team.

How to apply service design to create excellent customer experiences
Arbetsplatsen betydelse för att attrahera och behålla medarbetare ökar. Men hur skapar vi egentligen de miljöer och upplevelser som krävs? I den här presentationen lyfts service design fram som metod för att uppnå just detta och konkreta exempel ges på hur excellenta upplevelser kan skapas när serviceanvändarna och deras dagliga behov sätts i fokus