Annelieke Ettema Luczak & Ingemar Wikman Gandré

Annelieke Ettema Luczak & Ingemar Wikman Gandré

Ingemar (2) BWAnnelieke – Head of HR Strategic Planning & Analytics – ICA
Annelieke har bakgrund inom strategi, innovation och förändring från flera olika industrier såsom Bank & Finans, Airline och Retail, både som konsult, entreprenör och linjeansvarig.

Ingemar – Change lead ICA@work
Ingemar har bakgrund inom verksamhetskonsult, coach/team coach, entreprenör och projektledare, med spets inom förändringsarbete. Sedan två år anställd i rollen som projekt och förändringsledare på ICA.

Att skapa en produktiv och lustfylld arbetsplats där arbetsmiljö och arbetssätt går hand i hand
För några år sedan bestämde ICA för att bygga ett nytt huvudkontor. Syftet är att skapa en produktiv och lustfylld arbetsplats där arbetsmiljö och arbetssätt går hand i hand. För att åstadkomma detta har ett projekt formats där HR, IT och Facility Management jobbar nära tillsammans. En viktig framgångsfaktor har varit förändringsarbetet i linjen, som har stöttats på ett bra vis genom HR och projektets nära samarbete.