Carolin Solskär

Carolin Solskär

Cultural and Generational diversity at the workplace / Förväntningarna på arbetslivet – när millenials och 60-talister ska samarbeta

Carolin Solskär jobbar som Head of Innovation på Nordic Tech House, med en bakgrund som såväl Program Manager på Microsoft som entreprenör. Carolin är TEDxTalare och har blivit utsedd till en av de starkaste rösterna i #metoo-rörelsen i Sverige, då hon tog initiativet till #metoo-manifestationerna som skedde i 14 olika städer i Sverige i oktober 2017.

Idag är vi 4 generation som alla ska trivas och samsas på arbetsplatsen. Hur kan arbetsgivare tillfredsställa olika generationers förväntningar på arbetsplatsen, när en generation som upplever teknik som något svårt och komplicerat, möter en annan som ser teknologi som en självklarhet? Hur kan kontoret och innehållet i kontoren underlätta samarbeten och attrahera nästa generation?

– Vilka är de olika generationerna och hur skiljer de sig åt?
– Vad har teknologins framfart inneburit för arbetsplatsen?
– Hur ser framtidens arbetsplats ut?

 

1584x389_4