Erik Van Bael

Erik Van Bael

Talare: Eric Van Bael

HPE 2015 Photostudio

Eric Van Bael är Vice President Global Sales på MCS med ansva för den övergripande tillväxtstrategin för MSCs product och tjänsteportfölj.

Med en kort bakgrund inom bankväsendet har Eric spenderat majoriteten av sin karriär inom IT-branschen. Med internationella chefspositioner i Luxemburg, Belgien, Tyskland och England för EDS har han även arbetat som bla säljansvarig på HP och nu senast som VP Global Sales på MSC. Eric talar under programpunkten “A day in the life in the digital workplace”.

A day in the life in the digital workplace
MSC talar om hur the Internet of Things (IoT) i kombination med smart datahantering kan skapa  arbetsplatser som är smartare, flexiblare och bättre anpassade efter de arbetstagarnas behov.

När användardata som genererats under dagens gång aggregeras och analyseras över tid kan insikter och samband utläsas om ex arbetsbeteenden och hur olika rum och ytor faktiskt används. Denna kunskap kan användas för att skapa bättre nyttjandegrad och verksamhetsanpassning av arbetsmiljöer.