EY

EY (tidigare Ernst & Young) är ett global företag med 250 000 anställda och verksamhet i över 150 länder. I norden är vi en ledande aktör inom rådgivning kopplat till Real Estate, Facility Management och Workplace Development. Med erfarenhet av dessa områden från projekt i över 100 städer har EY en välbeprövad process som hjälper företag att accelerera genomförandet och säkerställa utfallet i transformationsprojekt. EY tar bidrar till att utveckla branschen genom att kontinuerligt ta fram de senaste trenderna och studierna.

Mer om EY | klicka här!