Fredrik Sandqvist

Fredrik Sandqvist

Talare: Fredrik Sandqvist, Coor

Fredrik SandkvistFredrik Sandqvist är Head of Innovation & Service Excellence på Coor. Fredrik har över 18 års erfarenhet av affärsstrategi, strategisk förändringsledning, tjänsteutveckling och innovation inom facility management samt fordons- och transportindustri.

How to apply service design to create excellent customer experiences
Arbetsplatsen betydelse för att attrahera och behålla medarbetare ökar. Men hur skapar vi egentligen de miljöer och upplevelser som krävs? I den här presentationen lyfts service design fram som metod för att uppnå just detta och konkreta exempel ges på hur excellenta upplevelser kan skapas när serviceanvändarna och deras dagliga behov sätts i fokus.