Hogia

Hogia

Hogia

Hogias Websida| klicka här!

Hogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 600 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa system och transportsystem.

Småskalighet hänger ihop med fokusering. I vart och ett av våra företag skapar fokuseringen på en viss verksamhet en efter hand allt djupare kompetens hos våra medarbetare. Men vi talar inte om en fokusering i isolering, utan tvärtom.

Uttrycket “Hogia-gruppen – tillväxtföretag i samverkan” är ett mycket centralt uttryck hos oss. Vi vet att det är genom att samverka med andra som man blir framgångsrik – och vi talar om samverkan med andra verksamheter både inom och utanför gruppen.