Hur kan vi tillsammans skapa ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv?

Hur kan vi tillsammans skapa ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv?

”Många företag och organisationer har stora problem med stress, psykisk ohälsa, bristande engagemang och svårt att attrahera och behålla talanger. Varumärken tappar kraft när organisationen inte lyckas fylla sina egna skor. Vi lever i en tid där förändring och utveckling är en naturlig del av vår vardag. Nya sätt att jobba och leva leder till nya utmaningar, möjligheter och behov. Allt handlar om människor. Människor som behöver arbeta tillsammans med varandra och med omvärlden för att skapa resultat. En modern arbetsplats skapar engagemang, är effektiv, bidrar till högre produktivitet och främjar både hälsa och välmående. En modern arbetsplats skapar på riktigt förutsättningar för organisationen att nå sina mål och visioner. Vi behöver fler organisationer som har ett högre syfte, en tydlig riktning och en kultur som präglas av tillitsfulla relationer. Då kan vi skapa mer med mindre och ha sjukt kul på vägen mot våra gemensamma mål. Vi har bara ett liv. Låt oss ta hand om det. Tillsammans.” (Torbjörn Eriksson)

Torbjörn Eriksson

Om Torbjörn Eriksson

Torbjörn Eriksson, vd och medgrundare av Tenant & Partner, är en uppskattad professionell föreläsare i näringslivet sedan decennier. Han föreläser inspirerande om hur vi tillsammans kan skapa ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv där ledarskap, medarbetarskap, hälsa och personlig utveckling är viktiga inslag. Tillsammans med sin kompanjon Hans Cronsioe, byggde Torbjörn Eriksson 1992 upp Tenant & Partner, som år efter år är utsedd till en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Med stort engagemang delar Torbjörn med sig av sina insikter, erfarenheter och utmaningar från 26 års verksamhet. Torbjörn menar att ett holistiskt synsätt på hälsa är nyckeln till att skapa engagemang, lust, arbetsglädje och prestation. Under sina föreläsningar delar Torbjörn sina erfarenheter om hur ett strukturerat hälsoarbete bidrar till såväl ett ökat välbefinnande för medarbetarna som till ett bättre resultat för organisationen som helhet. Hans övertygelse är att allt måste hänga ihop – tydliga mål, ett modernt ledarskap och en kultur som präglas av energi, kamratskap och professionalism.

Den moderna arbetsplatsen karaktäriseras av att vi samarbetar och tillsammans når vår gemensamma mål. Torbjörn pratar om att skapa en framgångsrik organisation genom att se och bekräfta människor, visa tilltro och att ge människor chansen att leda sig själva och att lyckas. Kärnan är självledarskap, samarbete och motivation. Hans genuina drivkraft är utveckling och att befinna sig i ett framåtriktat flöde där utvecklingen går i en hållbar riktning – för samhället, organisationen och medarbetarna.

Torbjörns retorik karaktäriseras av en blandning av djup, närvaro, berättande och passion. En röd tråd genom föreläsningarna är hur han med stark entusiasm talar om hälsa ur ett vidare perspektiv där han hellre fokuserar på friskfaktorer än riskfaktorer.

Torbjörn utsågs under våren 2016 till ”Årets hälsofrämjande chef” av tidningen Chef. Juryns motivering löd:

“Med ett helhjärtat engagemang och strukturerat hälsoarbete har denna chef skapat en inkluderande och vänlig gemenskap. Genom balans mellan motion och mindfulness skapas ett helhetstänk kring hälsa. Sömn, kost, träning och lycka är integrerat i ledarskapets och företagets DNA.”