ISS

ISS Webbsidan | klicka här!

ISS är en av de tongivande aktörerna inom den svenska FM-branschen. Under de senaste tio åren har verksamhetens tyngdpunkt successivt förflyttats från städning och lokalvård till en ny, mycket bred produktmix inom sex affärsområden där uppdrag med flera integrerade tjänster fått allt större betydelse. ISS Facility Services fokuserar på att utveckla och paketera FM-lösningar för olika kundkategorier, till exempel butiker, hotell, trafikföretag, sjukhus, industri, kärnkraftsanläggningar, offentlig sektor och livsmedelsbranschen.

”ISS står för något som vi kallar ’people management’. Vi hanterar människor och har ett ansvar för dem och de tjänster som de utför för våra kunder. Som en outsourcingleverantör avlastar vi kunderna genom att tillhandahålla sådana tjänster som vi har bättre förutsättningar att utföra”, förklarar Christer Ekelund, ansvarig för kommunikation och PR på ISS Facility Services AB. ”Om det sedan är kundens kärnverksamhet eller inte blir därmed underordnat”.

”Inom varje tjänsteområde kan vi erbjuda en mängd olika paket. Leveranserna grundar sig på begreppen single service, multi services och Facility Management (FM). Med andra ord kan vi leverera allt från enstaka tjänster till komplexa uppdrag, där vi verkligen avlastar kunden en stor mängd arbete.”

De sex affärsområden som ISS Facility Services fokuserar på är städtjänster, mat och dryck, fastighetstjänster, kontorstjänster och FM. samt bevakning, som dock inte tillhandahålls i Sverige). Ett typiskt paket kan innefatta städning av golv och fönster, måltidstjänster, teknisk förvaltning av fastigheten och kontorsservice som reception, telefoni, internpost etc.

”Men, ISS har kompetens att hantera ett stort antal tjänster, allt från grundläggande serviceuppdrag som plock och demonstrationer i butik till HR-besläktade tjänster som rekrytering och omplacering för personal ända upp till avancerade FM-tjänster som Property Management och Asset Management. Vår FM-leveransmodell går under förkortningen IFS – Integrated Facility Services.”

Störst inom outsourcing och Facility Management

ISS är i dag bl.a. Sveriges största fastighetsförvaltare med en mycket omfattande kundkrets, från bostadsrättsföreningar till utländska fonder. 
Bland ISS kunder generellt nämner Christer företag som SL, SJ, Nordea, Sony Ericsson, ICA, Vattenfall, EON och Karolinska Universitetssjukhuset.

”Med våra 12 000 medarbetare i Sverige och totalt 42 000 i Norden har vi en stark lokal organisation och förankring. Den stora basen ligger på singeltjänster, där vi kan ta hand om också den lilla kundens behov.”

Genom sin storlek har ISS också en drivande roll i utvecklingen av FM-branschen och outsourcing i Sverige. Ett exempel på hur ISS har kunnat utöva inflytande är kampen mot oegentligheter vid upphandling.

”ISS drabbades av systemet med svarta pengar, vilket ledde till att vi gjorde gemensam sak med Skattemyndigheten. Vi ansåg att ingen upphandlare skall kunna tacka ja till anbud som ligger på eller under självkostnadspriserna. Vi visade vad detta kan leda till i form av trafficking, minskade pensionsintäkter och andra avarter. ISS måste som marknadsledare ta ett ansvar för branschen och för att alla aktörer verkar på sunda, kommersiellt och miljömässigt hållbara villkor.”

Christer berättar att ISS nyligen hade en egen monter på den internationella fastighetsmässan MIPIM i Cannes.

”Motivet var att höja branschens profil och att koppla fastighetsägarna till driften av fastigheterna. Det finns många ansiktslösa ägare som enbart ser till driftnettot. ISS jobbar med FM som ett verktyg att vårda fastighetsinvesteringarna. Vår satsning på MIPIM blev en succé och vi ordnade även ett seminarium med IFMA:s förra ordförande Tom Mitchell som huvudtalare men där även Håkan Bryngelson, tidigare VD på Vasakronan, deltog”

 

Vill tydliggöra branschen

Att ISS blivit en stödjande partner till IFMA Sverige motiverar Christer Ekelund med att man från ISS sida vill tydliggöra branschen.

”Jag tycker att FM-sektorn har ett behov av att hitta tydliga definitioner och att lyfta fram begreppet outsourcing. Inom ISS har vi arbetat med att krossa förlegade uppfattningar om outsourcing. Vi tror att IFMA kan hjälpa oss med detta. Vi har gjort grundlig faktaresearch och bygger vår marknadsretorik på att belysa skillnaderna mellan myt och verklighet. Ur vår synpunkt är det bra att IFMA höjer branschens profil, skapar en struktur och ett kontaktnät för FM i Sverige och riktar ljuset mot de värden vi skapar för fastighetsägare och användarna av tjänsterna.”