Linda Palac

Linda Palac

Linda Palac croppedLinda Palac – Head of Real Estate

Att bygga ett hållbart föredöme – E.ON Sverige AB
E.ON samlokaliserar tre kontor till ett samtidigt som man inför ett nytt förändrat aktivitetsbaserat arbetssätt. Kontoret som ska skapas ska vara ett föredöme ur ett hållbarhetsperspektiv för både miljö och människa.

Linda är i grunden civilekonom som efter 8 års erfarenhet inom IT branschen slutligen hamnade på E.ON för att jobba med hennes dåvarande passion, bokslut och redovisning. Endast 1 år efter starten på E.ON slukades Linda in i ledarskapsvärlden och blev en av tre chefer som byggde upp och centraliserade all löpande redovisning och bokslut på E.ON till ett samlat Shared Services Center i Malmö. Under 7 år byggdes centret upp, förvaltades och flyttades slutligen till Rumänien för global centralisering. Centret var en arbetsplats för 130 medarbetare där Linda under både förvaltningsfasen och flytten var huvudansvarig för organisationen.

Sedan 2013 driver Linda E.ONs fastighetsbolag med 15 medarbetare. Vi ansvarar för att förvalta alla E.ON ägda fastigheter runt om i Sverige samt tillhandahålla servicetjänster, lokaler och arbetsplatsmiljöer för alla våra medarbetare. Projektet One Team One House som är benämningen för samlokaliseringsprojektet i Malmö är hon även projektledare för vid sidan om sin fulltidssysselsättning på E.ON Fastigheter.

Privat är jag gift och har 2 stora söner som snart inte behöver mig längre. Jag har mina rötter i Kroatien och jag älskar att åka dit och njuta av naturen och umgås med mina föräldrar, släktingar och vänner. På fritiden tycker jag, förutom att umgås med min familj, syskon och vänner, om att träna crossfit och så älskar jag ju att dansa och sjunga kroatisk folklore. Jag är ledare för två dansgrupper med tjejer i åldrarna 17-70 som ger mig mycket positiv energi.”