Marie Andersson

Marie Andersson

Marie Andersson – Head of workplace management Sweden – TeliaCompany

How to connect and cooperate in a digital environment! 
(in cooperation with Coor)
Anförandet handlar om vikten av att tänka nytt kring våra moderna arbetsplatser. Vad krävs för att medarbetarna ska vara positiva till sin arbetsplats? Hur stödjer vi dem på bästa sätt och hur säkerställer vi att vi möter den nya tidens krav när det gäller samarbete till exempel?

Marie har arbetat inom privat sektor som leverantör på både stabs och driftnivå (ISS i 16 år) samt offentlig sektor i ca 9 år som ansvarig för egen regiverksamhet, samt outsourcad verksamhet med FM verksamhet (Trafikverket).