Marie Boregrim

Marie Boregrim

Talare: Marie Boregrim
IMG_0564 croppedMarie är seniorkunsult hos Potential Project och har en lång erfarenhet av Mindfulness. Marie är chef och teamcoach och sen 2010 är Maries fokus att utveckla ledare, team och organisationer att bli modiga självklara och framgångsrika.  Marie är civilekonom i grunden och har lång erfarenhet som chef och konsult och arbetar både mot privat näringsliv och offentlig sektor, nationellt och internationellt.

Corporate Mindfulness – ett sätt att öka effektivitet, kreativitet och välbefinnande på jobbet

I takt med att arbetslivet blir allt mer intensivt ställs det högre krav på vår uppmärksamhet och fokus! För att hinna med försöker vi multitaska men det leder till att vi blir mindre effektiva, mer stressade och mindre fokuserade istället. Ny forskning visar att vi kan träna hjärnans förmåga till uppmärksamhet och förbli fokuserade och lugna mitt i den storm som är vår vardag.   Vad krävs för att uppnå detta?

Lär dig mer om varför företag som Google, Sony, GE, Carlsberg och Accenture använder sig av Corporate Mindfulness för att öka effektivitet, kreativitet och välbefinnande.