Martela

Martela

Martela – din samarbetspartner inom arbetsmiljöutveckling
www.martela.se

Martela är en av de ledande specialisterna och producenterna i Norden när det gäller arbetsmiljöer. Vi erbjuder våra kunder en användarcentrerad lösning baserat på deras behov samt en single-point-of-contact genom hela projektet – från definition av behov i arbetsmiljön till underhåll av arbetsplatsen.


Hur kan Martela bidra till FM-branschen?

Bild2Vi hoppas på nära samarbete med aktörer inom FM-branschen där vi tillsammans kan lyfta hela branschen från att se på enskilda områden inom FM till att se på helheten och lyfta fram människan som det centrala och utifrån det bygga på med olika tjänster efter varje företags/medarbetares behov.

– ”Det är viktigt att se till helheten och jag skulle vilja säga, den bästa arbetsplatsen är den där människor känner sig väl omhändertagna och kan utföra sitt arbete på bästa sätt – blir produktiva och kreativa samtidigt som de har roligt och refererar till sin arbetsplats som den bästa.”

-”Vi talar om något som vi döpt till 4C, Communication, Collaboration, Concentration och Chill out. På en bra arbetsplats skall alla dessa element finnas. Martela har ett bra koncept, Martela Lifecycle, som utgår från kundens behov. I samband med en flytt eller förändring av företagets verksamhet hjälper vi till med en analys i samarbete med FM- och/eller HR-avdelningen”, förklarar Minna Ahvenkoski, Director Workplace Professional Services på Martela AB i Stockholm.


Martelas partnerskap med Ifma

Vi tycker det är spännande att vara partner med Ifma, inte enbart i Sverige utan på sikt även i de andra nordiska länderna. Vi vill vara med och skapa och driva de bästa arbetsplatserna där människan sätts i centrum och sen bygga vidare med Asset Management, Building/Real Estate Management och Facilities Management och inte tvärtom.

Ifma erbjuder oss ett bra nätverk där vi kan synas i nya sammanhang samtidigt som vi kan nå ut med vårt budskap på ett bra sätt via tex nätverksträffar och seminarier. Vi kan även vara med och driva frågor vi tycker är viktiga i olika forum, hitta nya samarbetspartners och utveckla Martela som företag samt våra medarbetare.

Då vi har ett fantastiskt utbud av Martela-möbler samt samarbeten med andra inredningsleverantörer och andra möbelleverantörer som komplement, egna inredningsdesigners och alltid börjar med en behovsanalys hos våra kunders medarbetare kan vi tillsammans med våra kunder säkerställa att den fysiska arbetsplatsen, den virtuella arbetsplatsen och servicenivån är i linje med vad just den kundens medarbetare mår bäst av. Samtidigt stöttar vi våra kunders strategier, visioner och mål – vi kan erbjuda våra kunder helheten med Martela Lifecycle-koncept och single-point-of-contact. Då även vi själva lever som vi lär bidrar det starkt till att vi kan ta med våra egna erfarenheter när vi samarbetar med våra kunder. En bra arbetsplats kräver ständig utveckling och det handlar inte om ett projekt utan en kontinuerlig process där nya behov uppkommer och nya strategier sätts.

Martela_Lifecycle_Full72dpiMartela Lifecycle-koncept
1. Definition
Definition utgör grunden för en framgångsrik arbetsmiljöutveckling och vår process inleds alltid från
två håll, först tittar vi på företagets strategier och mål och sedan utvärderar vi hur organisationens väg mot den framtida visionen kan stöttas av arbetsplatsen. Efter det vänder vi oss till användarna och tar reda på hur de arbetar, då kan vi utvärdera hur arbetsmiljön och arbetssätten kan förändras för att stötta användarnas faktiska och ofta underförstådda behov.

2. Planering
Användarcentrerad och deltagande utformning av ytor och inredning i enighet med angivna mål. Vi inreder kontoren efter fyra aktivitetsområden ”4C” som vi kallar det hos oss. Collaboration, Concentration, Communication och Chill out.

3. Genomförande
Noggrann förplanering och effektiv projekthantering säkerställer att genomförande av förändrings- och underhållsarbete sker på optimalt sätt och via en kontaktperson. Vi hanterar effektivt och på ett tillförlitligt sätt alla processer i förändringen, tex montering av möbler, återvinning, slutgiltig städning samt tex även introduktion för medarbetare vilket ger ytterligare stöd för övergången till det nya arbetssättet eller arbetsmiljön.

4. Underhåll
Arbetsplatser behöver löpande underhåll och optimering. Löpande underhåll minskar behovet av stora förändringar, minskar kostnader och säkerställer de anställdas produktivitet och välbefinnande.

Smart förvaring

Det nya förvaringskonceptet Dynamic Storage har utformats för aktivitetsbaserade kontor, kundområden, lärmiljöer och offentliga rum styrs enkelt och effektivt med smartphones

och smartcards. Eftersom utnyttjandegrad rapporteras automatiskt i realtid kan man optimera antalet skåp och deras placering.

Det största problemet med traditionella förvaringslösningar är mängden saker som under tiden samlas i skåpen, vilket leder till en kontinuerlig platsbrist. Personal får också ofta lägga tid på att leta efter borttappade eller glömda nycklar, ändra användare och hitta skåp för projektanställda och besökare.

Om Martela
Martela är det största företaget inom sin bransch i Finland och ett av de tre största i Norden. Martela är ett familjeföretag som grundades för mer än 70 år sedan och företaget är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors. Företaget har produktionsanläggningar i Finland och Polen och finns representerade överallt i hela världen. Våra viktigaste marknader inkluderar Finland, Sverige och Norge. 2016 uppgick Martela-koncernens omsättning till 129,1 miljoner euro och företaget hade i genomsnitt 550 personer anställda. I Sverige har Martela ett 40-tal anställda baserade på två kontor, ett i Stockholm och ett i Nässjö.

Kontaktperson:
Minna Ahvenkoski_Martela
Minna Ahvenkoski

Director, Workplace Professional Services
Martela
+46 703 84 14 70, minna.ahvenkoski@martela.com

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara