Mats Eliasson

Mats Eliasson

Talare: Mats Eliasson, Samhall

Mats Eliasson croppedMats har jobbat tio år inom Samhall, varav senaste fyra åren som marknadsdirektör. Mats är marknadsdirektören med uppdraget att förvandla 25 000 medarbetares funktionsvariationer till supertalanger. Genom att bara se funktion och aldrig hinder har han lyft frågan om alla människors möjlighet att bidra på arbetsmarknaden och samtidigt lett en varumärkesresa som saknar motstycke i det svenska näringslivet.

 

 
I believe You can fly.
Mats talar med oss om talanger, trender och vinnande team samt hur viktigt det är att känna sig sedd ”Alla behöver någon som tror på dem”.

Alla kan flyga. Men för att kunna lyfta måste man ha både rätt drivkrafter och följa rätt strömmar. Genom att se bortom brister och problem och istället se våra medarbetares och kollegors talanger kan vi lyfta som både individer och som grupp. Och allting börjar med att bli sedd. Vi alla behöver alla någon som tror på oss och som ser funktion där andra ser hinder.

Under 30 minuter berättar Mats Eliasson om erfarenheter, trender och utmaningar kring hur man bygger vinnande lag där alla blir starkare.

Spara