Michael Esplinger

Michael Esplinger

Michael Esplinger

Michael Esplinger ledamot

Michael har varit aktiv inom FM sedan 2002 då han övertog ansvaret för FM inom Deloitte i Sverige. Under de senaste 6,5 åren har han kombinerat FM med rollen som CFO.

Michael började sin yrkeskarriär efter studier i Lund som revisorsassist i Malmö, därefter blev han auktoriserad revisor men bytte ganska snart till SAP-konsult. Av en ren slump hamnade Michael åter i revisionsbranschen år 2000.

När Michael inte jobbar så umgås han med familjen som består av hustru, 2 pojkar och en katt. De bor utanför Lund och han är även aktiv i den lokala fotbollsföreningen där han även sitter i styrelsen.

” Jag hoppas att jag kan bidra så att vi får ett aktivt FM-nätverk i södra Sverige, att jag kan rycka in där det behövs i styrelsen samt vara en god ambassadör för IFMA”.

Kontaktuppgifter:
M: +46 (0)733976154
E: mesplinger@deloitte.se