myMCS

MCS Solutions_no_tagline NY LOGO 2019

myMCS

myMCS Webbsidan | klicka här!

myMCS – IT-stöd och expertis för effektivare FM


I takt med att FM-verksamheten utvecklas och blir allt professionellare ökar också behovet av mer avancerat IT-stöd och experthjälp. Det belgiska företaget MCS med huvudkontor i Antwerpen har sedan starten för 25 år sedan utvecklats till ett av Europas ledande företag för IT-baserade lösningar och konsultation för Facility Management, fastighetsförvaltning och administration av arbetsplatser. Via det svenska dotterbolaget myMCS har MCS etablerat en stödpunkt för sina nordiska kunder och man har valt att samarbeta med IFMA Sverige som en viktig del av sitt nätverk.

”Orsaken till att MCS grundade ett dotterbolag i Sverige år 2013 var att vi sedan många år har ett antal nordiska kunder inom offentlig sektor, fastighetsbranschen och större privata företag, speciellt inom högteknologisk produktion med hög automationsgrad och i den finansiella sektorn. Vi ville ha en lokal närvaro för att kunna arbeta närmare nyckelkunderna. Att det blev just Sverige beror på att landet är den största nordiska marknaden med ett diversifierat näringsliv.”, förklarar Carlo van der Steen, som är ansvarig för myMCS AB.

”MCS styrka är att vi kan erbjuda en bred palett av lösningar och rådgivning för komplexa processer. Vår vision är att vi skall kunna täcka in alla delområden av FM och fastighetsförvaltning med IT-stöd och mjukvarubaserade lösningar. Det innebär att fastighetens förvaltning, arbetsplatsadministration och Facility Management i den enskilda byggnaden eller i ett helt fastighetsbestånd täcks in under samma paraply i stället för att som nu vara skilda världar. Resultatet blir att alla tre områden kan samverka för högre effektivitet, bättre kvalitet och lägre kostnader.”

Huvudprodukten är myMCS, som är ett oberoende IT-stöd fullt integrerbart med SAP eller andra ledande affärssystem. Det innehåller bland annat ’best practice’ lösningar för alla tre delområden och det är enkelt för användaren att konfigurera egna rapporter eller att hantera data.

MCS kan också erbjuda kvalificerad rådgivning för optimal förvaltning av fastigheter tack vare företagets kompetens inom fastighetssektorn och erfarenhet av hur man skapar fungerande arbetsplatser samt integrerar FM i organisationens hela verksamhet.

IFMA viktig byggsten i nätverket

Carlo van der Steen säger att MCS valde att stöda IFMA Sverige genom att man hemma i Belgien står nära den nationella IFMA-avdelningen och att företagets ledning aktivt medverkat i utvecklingen av organisationen.

”Det är viktigt för oss att stöda IFMA också här i Norden. Det är en fantastisk plattform med bra mötesplatser, intressanta seminarier med kvalificerade talare och mycket professionell kunskap – därför är det en naturlig kanal för oss till de personer vi vill kommunicera med. Sverige är en mogen marknad inom fastighetsförvaltning, FM och modern arbetsplatsutformning – därför ser vi att MCS har mycket att vinna på att finnas representerat lokalt på marknaden.”