Ola Bäck

Ola Bäck

Ola Bäck bwOla Bäck – Director Corporate Affairs & Service Excellence

Människans roll på den automatiserade arbetsplatsen – ISS Facility Service
I en framtid där automatisering och digitalisering blir alltmer vanligt och skapar fantastiska möjligheter för oss människor, så förändras även vår roll på arbetsplatsen och det sätt service och tjänster utförs. Hur stor roll spelar den mänskliga faktorn och hur samverkar den med teknik i dagens och framtidens arbetsmiljö?

Ola har lång erfarenhet inom organisations- ledarutveckling bland annat från eget företag. Idag ansvarar han för verksamhetsutveckling, strategi och kommunikation inom ISS i Sverige och är en del av företagets ledningsgrupp.