Azolver

Azolver

Azolvers Webbsidan | klicka här!

 

Bättre paket och post lösningar med digitala verktyg.

Företag önskar verktyg och partners som har erfarenhet av den alltmer komplexa världen av paket och posthantering. Enkelt, snabbt, och kostnadseffektivt

Med vår produktfamilj Sendsuite Tracking hjälper vi dig att ta kontrollen
över inkommande paket.

Så här kan det se ut på många företag idag…

  • Finns idag ingen spårbarhet av paketen, varken vid mottagning eller avlämning
  • Saknar kvittens möjlighet
  • Kan inte bevisa att paket/gods har avlämnats på anvisad plats
  • Paket/gods försvinner, till ibland stora kostnader
  • Medarbetare upplever stress över att bli ”anklagade” över försvunna paket
  • Idag förväntar man sig spårbarhet och hög säkerhet.
  • Ingen rapportering av nyckeltal

Med Sendsuite Tracking har vi en lösning på dessa utmaningar. En automatisk kontroll över inkommande paket inkl. mail/sms avisering och digital kvittens, allt fören snabb och professionell hantering av den allt större mängden av inkommande paket.

Pitney Bowes
1. Shipping är vår kärnverksamhet
2. Lång erfarenhet av godsspårning, mer än 10 år
3. Över 100 system installerade i Sverige

Sendsuite Tracking
4. Färdig eller anpassad lösning
5. Egenutvecklad plattform med olika tekniska lösningar
molnbaserat, hostat, on site.

Supporten
6. Global organisation, med support i 3 nivåer
7. Erbjuder på platsen support och helpdesk