Rose-Marie Källkvist

Rose-Marie Källkvist

Rose_Marie KallkvistRose-Marie Källkvist, Ledamot (Stockholm)

Rose-Marie arbetar sedan snart två år på ISS som Key Account Manager
för en av ISS Sveriges största kunder. Hon är baserad på ISS HK i Liljeholmen, Stockholm. Rose-Marie har vidare tidigare erfarenheter från roller inom affärsutveckling, försäljning och förändringsledning inom transport och
logistik samt återvinningsbranschen.

Kontaktuppgifter: