Samhall

Samhall

Samhall Webbsidan | klicka här!

 

Samhall – stor, stark men snäll

Samhall är med sina 23 000 medarbetare och närvaro på närmare 200 platser i Sverige en veritabel jätte inom servicesektorn. Man har länge varit en betydande aktör inom området singeltjänster som städning eller vaktmästeri, men det är först under det senaste året som företaget tagit steget till att bli en fullvärdig FM-leverantör.

”Trots att Samhall under många år varit duktigt på att tillhandahålla enskilda tjänster är FM-marknaden ny för oss. Kunderna ville ha en spelare till och efter noggrann analys och förberedelser har vi i linje med våra tillväxtambitioner valt att utöka vårt kunderbjudande med FM”, förklarar Jonas Rieck, affärsområdesdirektör för området Tjänster.

”Vårt erbjudande skiljer sig inte så mycket från de andra företagens. Vi utför de mjuka arbetsplatsanknutna tjänsterna som lokalvård (också specialstädning), tvätt, receptionistservice, vaktmästeri, hjälp vid flytt samt viss yttre service som grönytevård och snöröjning. Vi handlar upp en del av de hårda tjänsterna som säkerhet, flyttning och teknisk fastighetsförvaltning från partners. Samhall har rekryterat kompetens för denna typ av upphandling och jag känner att vi är på rätt nivå vad gäller kravställning.”

Vad säger kundens kund?

Samhall är ett företag med stora resurser och med en enorm geografisk täckning. Jonas Rieck säger att företaget är unikt med sin lokala närvaro. ”Kunden får en nära kontakt till områdeschefen och det är korta vägar mellan tjänsteleverantören och brukaren. Kontraktscheferna gör regelbundet genomlysningar av avtalen för att se att allt är som det skall. Vi är givetvis ISO-certifierade och arbetar enligt INSTA 800 för städning etc., men om kunden vill ha ett individuellt upplägg är vi beredda att ta fram egna kvalitetsmodeller. I slutänden vinner de som bäst kan möta kundernas behov.”

Jonas poängterar att Samhall i sin FM-verksamhet har total kundfokus. ”Vi ska äta, andas och sova med kunden. Vi frågar oss hur kundens verksamhet mår och utgående från det skall vi skapa förutsättningar för att kundernas kunder trivs i lokalerna. För oss gäller det att vara riktigt bra på det vi gör. Många har stor okunskap om vad Samhall gör och tror att vi är subventionerade av staten. Men, det står alla fritt att rekrytera medarbetare med funktionsnedsättning på samma villkor som våra. Samhall vinner inte kontrakt för att kunderna vill vara snälla eller för att vi är billigare – utan för att vi levererar de FM-tjänster som kunden behöver. Ofta får vi jobba ännu hårdare än konkurrenterna. Vi är tacksamma för de modiga kunder som vågar prova på något annat än det vanliga.”

Europaetta på CSR

Samhall är i kraft av sin ägarstruktur och sin storlek en trygg och stabil partner. ”Man måste ha ett ömsesidigt förtroende mellan FM-leverantören och kunden, inte börja förhandla efteråt om tillägg till avtalet. Ett handslag är ett handslag. Där måste hela branschen tänka om – hur kan vi på bästa sätt få fram fungerande lösningar som adderar värde till kundens processer? Trots att vi är nya som FM-aktör anser jag att Samhall är bra på att hitta kostnadseffektiva modeller.”

Jonas är medveten om att Samhall har en annorlunda profil i FM-världen. ”Det är sant att vi skiljer oss från mängden. Ett bevis är utmärkelsen för Europas mest hållbara företag, som vi fick i stenhård konkurrens med 33 000 andra företag vid European Business Award 2015. Vår VD Monika Lingegård har också utsetts till Årets VD. Samhall har ett stort samhällsansvar – vi vill addera glädje på arbetsplatsen. Jag tror att vi behöver mer manuella servicetjänster, mer mänskliga kontakter i vardagen och inte ännu mera automation. Vi kan se att när en av våra medarbetare kommer till kontoret så ökar produktiviteten och trivseln.”

Att Samhall valde att bli en av IFMA Sveriges silversponsorer förklarar Jonas med att man som nybörjare i FM-världen snabbt vill komma in i branschens viktigaste nätverk. ”Vi behöver en bredare kontaktyta och tror att vi kan bidra med ett annat synsätt.”

Av Tage Eriksson