Susanne Åberg

Susanne Åberg

Talare: Susanne Stenhager, ISS Facility Services AB

Susanne bild 4Susanne arbetar som Commercial Director på ISS sedan juni 2017 och har innan dess primärt arbetat med kommersiella frågor inom telecombranschen. Susanne innehar också en magister i Företagsekonomi.

Empowered Employees – the key to success in FM
I den här presentationen lyfter Susanne Åberg fram vikten av engagerade medarbetare och hur ISS arbetar med Employee Engagement för att skapa framgångsrika FM-leveranser.