Telias – Sveriges första Vested-kontrakt inom FM

Telias – Sveriges första Vested-kontrakt inom FM

Telia och Veolia hade haft ett långtgående samarbete gällande tillsyn, skötsel och underhåll av sina mer än 16.000 fasta och mobila siter i över 10 år men båda parter kände att samarbetet och leveransen hade kört fast ordentligt.

Genom att fördjupa sitt partnerskap och implementera ett Vested kontrakt mår relationen (och leveransen) bättre än någonsin.

Vi som var med och skapade kontraktet skall tillsammans redogöra för framgångsfaktorer samt hur ett relationsbaserat kontrakt i kombination med en outcome-baserad ekonomisk modell skapar rätt incitament för att öka kvalitet och innovation i komplexa FM-leveranser.