Uppföljning ABW – hur har det gått?

Uppföljning ABW – hur har det gått?

KRONMAN

IFMA har under de senaste åren anordnat ett flertal nätverksträffar där vi visat upp nya kontor som har inför aktivitetsbaserat arbetssätt. För att ta detta ett steg vidare har vi under våren 2019 planerat en serie nätverksträffar där ABW fortfarande är temat men där vi kommer att titta på vad som hände sen.

Fokus på dessa träffar kommer därför att vara att lyssna på vilka erfarenheter bolagen har gjort med frågeställningar som:

  • Hur har kontoret utvecklats?
  • Har det gjorts några ändringar på den fysiska arbetsplatser?
  • Har det varit ett hållbart koncept?
  • Vilka förändringar har skett i ledarskap och arbetssätt?
  • Vad har fungerat bra och vad har inte fungerat?

 

Vi kommer köra tre parallella serier i Malmö, Göteborg och Stockholm. Träffarna är öppna för alla medlemmar och kommer läggas upp på hemsidan och det går att anmäla sig alla eller välja ut några. Serien avslutas med en debatt/frågestund i respektive stad där representanter från de besökta bolagen är med och diskuterar. För att få en så bred bild som möjligt så kommer vi besöka både stora och små kontor inom flera olika branscher. Fullständigt schema kommer inom kort.

Studiebesök Vasakronan Malmö 7 maj
Studiebesök Vasakronan Göteborg 8 maj
Studiebesök Vasakronan Stockholm 9 maj