Vasakronan

Vasakronan

vasakronan

Uppföljning av ABW hos Vasakronan i Malmö, Göteborg och Stockholm

Vi avslutar vår ABW-serie på Vasakronans kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm, där vi kommer att bjuda in tidigare representanter från de olika besöken vi gjort under våren.

På kontoret i Göteborg så är designen tydligt sammanhållen och lokalernas utformning speglar den öppenhet som företaget vill stå för och som de vill bemöta sina besökare och kunder med. Den vackra miljön är något som personalen trivs i och känner stolthet för.
Vasakronans huvudkontor i Stockholm är nu Sveriges absolut främsta aktivitetsbaserade arbetsplats. De har fått en effektiv arbetsplats som dessutom bidrar till ett bättre ledarskap. Och i slutändan, en bättre lönsamhet.

Träffen i Malmö den 7 maj finner du här
Träffen i Göteborg den 8 maj finner du här
Träffen i Stockholm den 9 maj finner du här