Arbetsplatskultur – den unika styrkan

Arbetsplatskultur – den unika styrkan

Välkommen till denna genomgång som visar hur en medarbetarundersökning kan gå till med Great Place to Work!

Att bygga en stark arbetsplatskultur är på agendan för alltfler företag och organisationer. Många letar efter den magiska lösningen… men verkligheten är att det handlar om alla de små handlingarna i vardagen som gör skillnad. Med vilja och tålamod går det att komma igång. Så har vi det här med Coronapandemins effekter, hur slår det i dag och vad kan vi se på svenska arbetsplatser.

Maria Grudén, vd Great Place to Work Sverige och en drivande kraft för utveckling av arbetsplatskultur ochengagemang. Maria har under ett arbetsliv som konsult hela tiden stöttat organisationers utveckling och vägar till nya arbetssätt. Som grund har hon en utbildning som civilekonom och var tidigt ute med att identifiera sambanden mellan engagemang och affärsmässiga resultat.

Great Place to Work® är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. Vi har mer än 30 års erfarenhet av vad som utmärker en riktigt bra arbetsplats och vad som gör den till en av de allra bästa. Varje år utför vi medarbetarundersökningar av 11,5 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 90 länder.  I vårt arbete utvärderar vi organisationer för att ge dem ett mått på sin arbetsplatskultur och sin insats som arbetsgivare. Vi erbjuder utvärderings-, analys- och utvecklingstjänster, certifiering och utmärkelser som hjälper er att förstå hur förtroendet i organisationen ger en mätbar effekt på medarbetarengagemang, produktivitet och finansiella resultat.

Varmt välkommen!

Datum: 11 mars
Tid: 08.30 – 08.55 (20 min presentation)
Plats: Online via Teams