Paneldiskussion Pandemieffekter och branschens utveckling

Paneldiskussion Pandemieffekter och branschens utveckling

IFMA Sverige arrangerar under 2020 återkommande paneldiskussioner inom aktuella ämnen inom FM

 

Vi vill gärna att ni är med och påverkar innehållet i dessa träffar så vi uppmanar er att maila in era tankar och frågor innan paneldiskussionen till info@ifma.se