Minska hälsoriskerna med stillasittande -Vad göra och hur kan FM bidra med ett mervärde?

Minska hälsoriskerna med stillasittande -Vad göra och hur kan FM bidra med ett mervärde?

Som du vet ökar risken för ohälsa när vi arbetar stillasittande. Det gäller speciellt nu när många jobbar hemifrån. Därför har vi tagit fram ett webinar, där vi visar hur ni behåller medarbetarnas arbetsförmåga och ökar deras prestationsförmåga.

Långvarigt stillasittande ökar risken för ohälsa genom att:
– Musklerna i nacke/axlar är spända över lång tid
– Aktiviteten i övriga delar av kroppen är mycket låg

För medarbetare betyder detta en högre risk för smärta i nacke och axlar
och för flera av de stora folksjukdomarna (som t.ex. diabetes och högt blodtryck).

Genom förebyggande aktiva strategier kan du minska ovanstående risker.
Samtidigt finns en stor uppsida av att rörelse ökar medarbetarnas kognitiva förmåga, samtidigt som kreativiteten, minnet och fokus förbättras vilket leder till bättre beslut.

Innehåll/agenda
Minska riskerna med stillasittande
– Erland Colliander, Idrottsläkare, Proformia
Har du 3 minuter? – Smart Break
– Johan Boholm, Co-Founder, Raisoft
Effekter av rörelse och tips till FM-funktionen
– Micael Larsen, Hälsopartner, Active at Work (active@work)


NÄR:

 Torsdag den 6 maj
TID: 08.30 – 08.55
Plats: Online via Teams