Arbetsplatsen efter Covid – det nya normala

Arbetsplatsen efter Covid – det nya normala

Pandemin har varit en katalysator för vad som så småningom kan bli stora förändringar i hur vi organiserar vår arbetsdag. Kontoret kommer inte att försvinna, men det kommer att spela en helt annan roll än för ett drygt år sedan.

Anställda förväntar sig flexibilitet, vilket också bekräftas av CBRE: s globala undersökningar. Cirka 70% av de anställda vill ha en hybrid -vardag där de väljer att arbeta upp till 3 dagar från en annan plats än det fysiska kontoret.
Samma undersökningar visar att nästan hälften av de anställda som företagskulturen är oerhört viktiga för dem för att de ska trivas på sin arbetsplats. Detta skapar naturligtvis tillräckligt med utmaningar för chefer som nu måste hantera medarbetare som inte längre är fysiskt närvarande på en plats. Hur bygger man lojalitet, kultur och tillhörighet? Hur skapar man medarbetarengagemang i en hybrid vardag? Vad förväntar sig de anställda av det nya kontoret?

I sitt inlägg kommer Lise att ge en överblick över de globala trender som CBRE ser i förhållande till det “nya normalen”. Hon kommer att beskriva vilka förändringar många av oss kommer att uppleva under de kommande åren och vad som krävs för att lyckas med ett hybrid arbetsplatskoncept.

CBRE är världens största fastighetsrådgivare med mer än 100 000 anställda på 530 platser i mer än 100 länder. Lise Klevan Dybwad leder CBRE: s nordiska serviceområde för tjänster på arbetsplatsen. Detta är ett serviceområde som räknar över 1000 konsulter på global basis som dagligen arbetar med utveckling av arbetsplatsstrategier, design och förändringshantering.

Välkommen att delta på frukostmöte med CBRE den 15 september med temat Arbetsplatsen efter Covid – den nya normalen där följande punkter kommer att diskuteras:

• Vilka trender ser vi både i Norden och globalt?
• Vad gör våra kunder?
• Vad tycker vi är viktigt för att lyckas med att införa ett nytt arbetsplatskoncept


Datum:
15 september
Tid: 08.05 – 08.50
Plats: Online via Teams

Varmt välkommen!