Besök hos Coor – uppföljning av ABW

Besök hos Coor – uppföljning av ABW

Bilder inspiration

 

Första besökt tar vi oss ut till Kista hos Coor. De jobbar med strategiska arbetsplatser och vi kommer att få höra om deras egna erfarenheter. Coor Advisory erbjuder sina kunder ett Smarter Worklife, genom att se på sin arbetsplatsen som ett strategiskt verktyg för att åstadkomma hållbarhet över tid i den funktionella fysiska miljön, såväl som för den effektiva välmående medarbetaren. Coor Advisory ser att den hetaste trenden inom arbetsplatsutveckling är hälsomedvetandet – människan är tillbaka i fokus och utan välmående medarbetare finns det ingen produktivitet! Varmt välkomna önskar Coor.

När: 5 februari. Frukost från kl 8 och dragning mellan 8:30-9:30.
Var: Knarrarnäsgatan 7, 164 99 Kista

Träffen avslutas med en rundvandring.